Με αφορμή την επιστολή του Γάλλου Προέδρου προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Loading...


Του Αρχιμανδρίτη Γεράσιμου ΦραγκουλάκηΑννόβερο Γερμανίας
Με την από 26ης Ιουλίου 2012 επιστολή του ο Φρανσουά Ολάν απαντά στας συγχαρητηρίους ευχάς του Παναγιοτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου, επί τη εκλογή του ως Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας. Πέρα από την ευγένεια που χαρακτηρίζει την επιστολή αυτή, είναι αξιοπρόσεκτα κάποια σημεία της και σε αυτά θα σταθούμε.

1. Τονίζεται για άλλη μια φορά το ισχυρόν της προσωπικότητος του Παναγιοτάτου. Με τις ενέργειές του παγκοσμίως, ενσαρκώνει με τον καλύτερο τρόπο τον ιερό θεσμό του Οικουμενικού Πατριάρχου. Γράφει λοιπόν ο Γάλλος Πρόεδρος: «Πιστέψτε με ότι είμαι αποφασισμένος να διατηρήσω και να αναπτύξω περαιτέρω τας ιστορικάς σχέσεις φιλίας και κατανοήσεως μεταξύ της Γαλλίας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου, χάρις εις την δύναμιν της προσωπικής σχέσεώς Σας με την χώραν μας, καθώς και της ανθρωπιστικού χαρακτήρος ποιμαντικής Σας εις όλον τον κόσμον».

2. Ιδιαιτέρα εντύπωση προκαλεί η υπόσχεσή του για την υποστήριξη της Ορθοδοξίας στη Γαλλία. «Θα είμαι, επίσης, πολύ προσεκτικός ως προς την τήρησιν των αρχών και των κανόνων του κοσμικού κράτους, ούτως ώστε και η Ορθοδοξία να δυνηθή να καταλάβη εις την Γαλλίαν κάθε θέσιν, η οποία της ανήκει».

3. Και καταλήγει με ανοικτή πρόσκληση προς τον Παναγιότατο: «Ἐλπίζω ὅτι θά εἶμαι εἰς θέσιν νά μπορέσω νά συζητήσω μαζί Σας αὐτά τά θέματα πού σχετίζονται μέ τά τρέχοντα διεθνῆ ζητήματα, κατά τήν διάρκειαν μιᾶς ἐπισκέψεως πού θά δύνασθε νά πραγματοποιήσητε εἰςΠαρισίους, τήν στιγμήν, τήν πλέον κατάλληλον δι’ Ὑμᾶς».

Αυτός είναι ο Πατριάρχης του Γένους μας, ο πρώτος της υπ’ ουρανόν Ορθοδοξίας.Ο Στυλοβάτης της πίστεως. Ο Θεματοφύλακας των Παραδόσεών μας. Ο Απόστολος και Ιεραπόστολος που μάχεται υπό συνθήκες ιδιαιτέρως δύσκολες, με «έξωθεν μάχες και έσωθεν φόβους». (Β΄Κορινθ. 7,5).

Γι’ αυτό και όπου πάει ο Πατριάρχης συναρπάζει και συγκινεί τον κόσμο. Όπου κι αν βρεθεί τυγχάνει παλλαϊκής θερμής υποδοχής. Αυτό γίνεται πάντα και μετά βεβαιότητος θα επαναληφθεί και τις επόμενες ημέρες (1-4 Σεπτεμβρίου), που θα επισκεφθεί την Αποστολική Εκκλησία της Κρήτης, αυτή την τρανή πνευματική θυγατέρα του Μαρτυρικού Οικουμενικού Θρόνου.