Μαθήματα Βαρθολομαίου στους πολιτικούς με Πλάτωνα και Αγ. Γρηγόριο Θεολόγο (φωτο)

Loading...


Μηνύματα προς τους πολιτικούς άρχοντες έστειλε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος στην ομιλία του προς τον πρόεδρο της Φινλανδίας κ. Sauli Niinistö την περασμένη εβδομάδα όταν και βρέθηκε στη χώρα.
Μηνύματα τα οποία θα έπρεπε οι κατέχοντες την εξουσία τόσο στη χώρα μας όσο και παγκοσμίως να φυλάξουν ως ευαγγέλιο! 
Μιλώντας λοιπόν την αρχαία Ελληνική γλώσσα που  κατά την κα Ρεπούση και τους ομοίους της είναι «νεκρή γλώσσα» ο κ. Βαρθολομαίος σχολίασε πως η πολιτική δεν πρέπει να σκέπτεται το ατομικό συμφέρον , αλλά το κοινό…

Διαβάστε τι είπε: 
«Οι αρχαίοι ημών πρόγονοι Έλληνες απεφθέγγοντο ότι «το κυβερνάν εστι προβλέπειν» (Αλκιβιάδης), και ότι «η πολιτική που είναι αληθινή Τέχνη, δεν πρέπει να σκέπτεται το ατομικό συμφέρον, αλλά το κοινό. Επειδή το κοινό συμφέρον ενώνει, ενώ το ατομικό διασπά» (Πλάτων), η δε Ορθόδοξος ημών Εκκλησία θεωρεί και αξιολογεί τους εν γένει Άρχοντας των λαών ως «συνδιοικητάς» Χριστού και προτρέπεται: «Εικών ει του Θεού και εικόνα διά χειρός άγεις, ενταύθα οικονομουμένην και προς βίον άλλον μεθισταμένην[…] τίμησον την συμφυίαν, αιδέσθητι το αρχέτυπον, γενού μετά του Θεού, μη του κοσμοκράτορος……» (Γρηγορίου του Θεολόγου, Λόγος ΙΖ΄, Εις το ρητόν του Ευαγγελίου, «Ότε ετέλεσεν ο Ιησούς τους λόγους τούτους…» P.G. 35, 976B-981A).»

1
1
1