«Κλειδί» για ουκρανικό οι επαφές Βαρθολομαίου με τους Αρχιεπισκόπους Αλβανίας και Κύπρου;

Loading...


ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ-Επαφές με βαθιά σημασία είχε στην Αυστρία ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος-Την ώρα που αρκετές Εκκλησίες θέτουν υπό αμφισβήτηση την αυτοκεφαλία στην Ουκρανία ο Προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας έχει ξεκινήσει ένα αγώνα δρόμου για να μεταπείσει τους εκπροσώπους των Εκκλησιών για την ορθότητα της αποφάσεως του.

Υπενθυμίζουμε ότι οι δυο προκαθήμενοι είχαν εκφράσει τον έντονο προβληματισμό τους για την απονομή του Τόμου της Αυτοκεφαλίας στην Ουκρανία. Το Σάββατο  λοιπόν (2 Μαρτίου), ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, που βρίσκεται στην Αυστρία πραγματοποιώντας ολιγοήμερες διακοπές, συναντήθηκε στο Σάλτσμπουργκ με τους Αρχιεπισκόπους Κύπρου Χρυσόστομο Β´ και Αλβανίας Αναστάσιο, με τους οποίους είχε εκτενείς συνομιλίες επί θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ανακοίνωση από το Φανάρι.

Το μεσημέρι, οι τρεις Προκαθήμενοι, μαζί με τη συνοδεία τους, παρακάθησαν σε επίσημο γεύμα που διοργάνωσε προς τιμήν τους ο μητροπολίτης Αυστρίας Αρσένιος. Κατά τη διάρκεια του γεύματος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει και με τον επίσκοπο Χριστουπόλεως Μακάριο, καθώς και με τον καθηγητή Κωνσταντίνο Δεληκωσταντή.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης συνεχάρη θερμά τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας και τον καθηγητή Δεληκωσταντή για την αναγόρευσή τους, σε ειδική τελετή στο Σάλτσμπουργκ, σε Επίτιμο Συγκλητικό (Senator honoris causa) τον πρώτο και σε Τακτικό Εταίρο (Socius Ordinarius) της τάξης Theologia Universalis τον δεύτερο, από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών
Αναλυτικότερα, και σύμφωνα με το ανακοινωθέν εκ της Αρχιγραμματείας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου: Σήμερον (σ.σ. χθες), Σάββατον, 2αν ἀρξαμένου μηνός Μαρτίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, εὑρισκόμενος δι᾽ ὀλιγοημέρους διακοπάς ἐν Αὐστρίᾳ, συνηντήθη ἐν τῇ πόλει Salzburg μετά τῶν Αὐτῶν Μακαριοτήτων τῶν Ἀρχιεπισκόπων Κύπρου κ. κ. Χρυσοστόμου Β´ καί Ἀλβανίας κ. κ. Ἀναστασίου, μετά τῶν ὁποίων εἶχεν ἐκτενῆ συνομιλίαν ἐπί θεμάτων ἀμοιβαίου ἐνδιαφέροντος. Τήν μεσημβρίαν σύντρεις οἱ Προκαθήμενοι μετά τῶν συνοδῶν Αὐτῶν παρεκάθησαν εἰς γεῦμα παρατεθέν πρός τιμήν των ὑπό τοῦ οἰκείου ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου.
Κατά τήν ὡς ἄνω συνάντησιν ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης εἶχε παρ᾽ Ἑαυτῷ, πλήν τοῦ ἁγίου Αὐστρίας, τόν Θεοφ. Ἐπίσκοπον Χριστουπόλεως κ. Μακάριον καί τόν Καθηγητήν καί Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Γένους Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Δεληκωσταντῆν. Ὁ Παναγιώτατος εἶχε τήν εὐκαιρίαν νά συγχαρῇ θερμῶς τόν Μακαριώτατον Ἀλβανίας καί τόν Καθηγητήν Δεληκωσταντῆν διά τήν κατά τήν ἡμέραν ταύτην ἀναγόρευσίν των, ἐν εἰδικῇ τελετῇ ἐν Salzburg, εἰς Ἐπίτιμον Συγκλητικόν (Senator honoris causa), τοῦ πρώτου, καί εἰς Τακτικόν Ἑταῖρον (Socius Ordinarius) τῆς τάξεως Theologia Universalis, τοῦ δευτέρου, ὑπό τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἀκαδημίας Ἐπιστημῶν καί Τεχνῶν.tilegrafima.gr