Οικουμενικό Πατριαρχείο: Το πρόγραμμα του Πατριάρχη Βαρθολομαίου

Loading...


Με πλήθος συναντήσεων συνεχίστηκε το πρόγραμμα του .

Συγκεκριμένα, όπως ενημερώνει το , ο δέχθηκε σε ακρόαση:

»- Τον Οσιώτ. Ιερομόναχον κ. Τιμόθεον, εκ του ενταύθα Μετοχίου της εν Αγίω Όρει Ι. Μονής Αγίου Παντελεήμονος, και την Ευγεν. κ. Tamara Dermenji.

– Την Ευγεν. κ. Δανάην Βασιλάκη, Πρόξενον της Ελλάδος εν τη Πόλει, μετά της μητρός της Ευγεν. κ. Δήμητρας, εξ Αθηνών.

Διαβάστε εδώ:  Οικουμενικός Πατριάρχης: Χοροστάτησε στον Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους της κοινότητος Βεβεκίου

– Τον Εντιμ. κ. Ανδρέαν Πάτσην, Δικηγόρον, τον Εντιμ. κ. Γεώργιον Αλέκου, επίσης Δικηγόρον, και τας Ευγεν. κυρίας Γεωργίαν Σαδανά, Δημοσιογράφον, και Στυλιανήν Παύλου, ιδ. Υπάλληλον, εξ Αθηνών. Όμιλον μελών του Διεθνούς Δικτύου διά τον διαθρησκειακόν και διαπολιτισμικόν διάλογον «DEM International».

– Τον Εντιμ. κ. Γεώργιον Παπαλιάρην, Πρόεδρον των Κοινοτήτων Σταυροδρομίου και Μεγάλου Ρεύματος.

– Τον Εντιμ. κ. Χρυσόστομον Δαμδάν, εξ Ίμβρου».