Οικουμενικό Πατριαρχείο: Το πρόγραμμα του Οικουμενικού Πατριάρχη

Loading...


Πλούσιο ήταν το πρόγραμμα συναντήσεων του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Όπως έγινε γνωστό, ο δέχθηκε σε ακρόαση:

– Τον Θεοφιλ. ΡΚαθολικόν Επίσκοπον κ. Δημήτριον Σαλάχαν, εξ Αθηνών, μετά του Θεοφιλ. Επισκόπου των εν τη Πόλει ΡΚαθολικών κ. Rubén Tierrablanca.

– Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Ευδόκιμον Καρακουλάκην, εκ της Ι. Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας, ελθόντα προς διακονίαν εν τη Πόλει και τη Αγκύρα επί ταίς εορταίς του Πάσχα.

– Τους Εντιμ. κ. Anton Pozdniyk, στέλεχος του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας, και κ. Yiuri Polak, Επιχειρηματίαν.

– Τον Εντιμ. κ. Γεώργιον Αγγελετόπουλον, Διευθυντήν του Γραφείου Τύπου του εν τη Πόλει Γεν. Προξενείου της Ελλάδος.

Διαβάστε εδώ:  Οικουμενικό Πατριαρχείο: Το πρόγραμμα συναντήσεων του Πατριάρχη

– Τον Εντιμ. κ. Παύλον Σταματίδην, Πρόεδρον της Ιμβριακής Ενώσεως Μακεδονίας – Θράκης, επί τη επανεκλογή αυτού εις την θέσιν ταύτην.

– Την Ελλογ. κ. Αγγελικήν Δούρη, Καθηγήτριαν εν τω Πανεπιστημίω του Βοσπόρου, μεθ᾿ ομίλου φοιτητών αυτού, εκμανθανόντων την Ελληνικήν γλώσσαν.

– Τον Εντιμ. κ. Ακύλαν Ν. Μαρούσην, εντεύθεν.

– Την Ευγεν. κ. Σταυρούλαν Νικολαντή, Επιχειρηματίαν, εξ Αθηνών.

– Την Ελλογ. κ. Δήμητρα Φύγκα, Καθηγήτριαν Αρχιτεκτονικής εν τω Πανεπιστημίω Maltepe.

* * *

Επίσης, ο Πατριάρχης, εξεπροσωπήθη:

Υπό του Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παισίου, Κωδικογράφου της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, κατά τα εγκαίνια της διοργανωθείσης υπό του Δήμου Şişli φωτογραφικής εκθέσεως, με θέμα το τέμενος αυτού, την Τετάρτην, 5ην Απριλίου.