Η ιεραποδημία του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Τένεδο (ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Οικουμενικό Πατριαρχείο: Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, συνοδευόμενος από τον Ιερολ. Διάκονο της Σειράς κ. Γρηγορίου Φραγκάκη και τον Νικόλαο Μαγγίνα, Δημοσιογράφο-Φωτογράφο, μετέβη κατά το διάστημα μεταξύ 24ης έως 27ης Ιουλίου στη νήσο Τένεδο.

Όπως μας ενημερώνει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ο Πατριάρχης αποδέχθηκε πρόσκληση: «του οικείου Ποιμενάρχου και των εν Ελλάδι Σωματείων των Τενεδίων, ίνα προστή των λατρευτικών εκδηλώσεων επί τη μνήμη της προστάτιδος της νήσου Οσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευής.

Κατά το προσκύνημα αυτό ο Πατριάρχης ημών εχοροστάτησεν εις τον Μέγαν Εσπερινόν της παραμονής της εορτής εις τον Ναόν Κοιμήσεως της Θεοτόκου Τενέδου, εν τω τέλει του οποίου τον Υψηλόν Επισκέπτην προσεφώνησεν η Ευγεν. κ. Πελαγία Πισιριτζή, Πρόεδρος της Κοινότητος Τενέδου, και αντεφώνησεν Ούτος καταλλήλως. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ο Εξοχ. Τέρενς-Νικόλαος Κουίκ, Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, μετά συνεργατών αυτού, ο Εξοχ. πρ. Υπουργός και νυν Αντιπρόεδρος του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης μετά της συζύγου αυτού και ο Εξοχ. Πρέσβυς κ. Ευάγγελος Σέκερης, Γενικός

Πρόξενος της Ελλάδος εν τη Πόλει, Άρχοντες του Θρόνου, ο Πρόεδρος του εν Αθήναις Συλλόγου των Τενεδίων Εντιμ. κ. Χρήστος Κάλφας, Αντιπροσωπεία εκ του εν Νέα Τενέδω Χαλκιδικής Συλλόγου των απανταχού Τενεδίων, καθώς και πλήθος προσκυνητών από την Τένεδον, την γείτονα Ίμβρον, την Πόλιν, την Ελλάδα, την Γαλλίαν, αλλά και απόγονοι Ιμβρίων και Τενεδίων εκ διαφόρων χωρών. Εν συνεχεία μεταβάς ο Παναγιώτατος εις το κοιμητήριον της νήσου ανέγνω Τρισάγιον προ του τάφου του παλαιού Εφημερίου μ. Στεφάνου Τενεδιού, μνησθείς και πληθύος προσώπων, κληρικών και λαικών, σχετιζομένων με την ιστορίαν της Τενέδου με πρώτον τον Τενέδιον Οικουμενικόν Πατριάρχην Μελέτιον Β΄.

Την κυρίαν ημέραν της εορτής ο Πατριάρχης εχοροστάτησε κατά την Θείαν Λειτουργίαν εις το φερώνυμον εξωκκλήσιον της Αγίας Παρασκευής παρουσία των ως άνω συμπροσευχηθέντων, μετά το πέρας της οποίας ωμίλησεν Ούτος καθώς και οι Εξοχ. κ.κ. Τέρενς-Νικόλαος Κουίκ και Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, ως και ο Εντιμ. κ. Χρήστος Κάλφας. Ηκολούθησε γεύμα και εόρτιος εκδήλωσις μετά παραδοσιακών χορών και προγράμματος υπό νέων εκ της γείτονος Μυτιλήνης και ανεβίωσεν ούτω το πανηγύρι των παλαιών ημερών της ευκλείας της Ρωμαίηκης παρουσίας εν Τενέδω.

Διαβάστε εδώ:  Στην Μητρόπολη Διδυμοτείχου ο Οικουμενικός Πατριάρχης τον Σεπτέμβριο

Το εσπέρας της ιδίας ημέρας ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος εχοροστάτησεν εις το προσφάτως ανακαινισθέν εξωκκλήσιον των Αγίων Θεοδώρων κατά τον εσπερινόν της μνήμης του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος, ενώ κατά την κυρίαν ημέραν της μνήμης αυτού εις την τελεσθείσαν Θείαν Λειτουργίαν εν τω Ι. ενοριακώ Ναώ της Κοιμήσεως, μετά το τέλος της οποίας ομιλήσας απεχαιρέτισε τους κατοίκους της νήσου και τους διά το προσκύνημα αυτό προσελθόντας πιστούς, επιδαψιλεύσας προς πάντας την διηνεκή ευχήν και ευλογίαν της Μητρός Εκκλησίας.

Την μεσημβρίαν της ιδίας ημέρας ο Πατριάρχης προπεμφθείς εν τω λιμένι υπό του οικείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Ίμβρου και Τενέδου κ. Κυρίλλου και των κατοίκων της νήσου ανεχώρησεν επιστρέφων εις την έδραν Αυτού.

Κατά την διάρκειαν της ιεραποδημίας αυτής ο Παναγιώτατος έσχε την ευκαιρίαν εθυμοτυπικών συναντήσεων μετά του Εξοχ. κ. Νομάρχου Τσανάκκαλε εν τη έδρα αυτού, ως και των Εντιμ. κ. Επάρχου και κ. Δημάρχου Τενέδου, οίτινες προφρόνως Υπεδέχθησαν Αυτόν κατά την άφιξίν Του εν τη αποβάθρα της νήσου, ενώ την επομένην παρέθεσαν γεύμα προς τιμήν Αυτού.

Χάριτι Θεού έληξε και το προσκύνημα αυτό του Οικουμενικού Πατριάρχου προς το μικρόν ποίμνιον της Τενέδου, πολλά ενισχύσαν αυτό, προσκύνημα το οποίον επραγματοποιήθη εντός της ατμοσφαίρας της προσπαθείας διά την πνευματικήν και πολιτιστικήν ανάστασιν και αναγέννησιν της Τενέδου και της Πατριαρχικής γενετείρας Ίμβρου, ώστε να συνεχισθή και εις το μέλλον η λαμπρά ιστορία των Πατέρων μας και να μη απολεσθή εις το διάβα του χρόνου η βαρειά παρακαταθήκη των».