Η δεύτερη μέρα του Οικουμενικού Πατριάρχου στην Ατάλεια και τα Μύρα

Loading...


2α ημέρα εν Ατταλεία-Μύροις
Την πρωίαν της Πέμπτης, 5ης Δεκεμβρίου, η ΑΘΠ, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος εχοροστάτησεν εν τω ιερώ Ναώ του αγίου Αλυπίου Ατταλείας, κατά την τελεσθείσαν θείαν Λειτουργίαν.

Εκκλησιάσθησαν οι Σεβ. Μητροπολίται Γέρων Δέρκων κ. Απόστολος, Πισιδίας κ. Σωτήριος, Σασίμων κ. Γεννάδιος και ο Θεοφιλ. Χωρεπίσκοπος Αμαθούντος κ. Νικόλαος, ο Εντιμ. κ. Θεόδωρος Τσακίρης, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος εν Σμύρνη μετά της συζύγου και… συνεργατών αυτού, πλήθος προσκυνητών εξ Ελλάδος και Κύπρου καθώς και ενορίται του ιερού Ναού, προερχόμενοι κυρίως εκ Ρωσσίας, Ουκρανίας και Γεωργίας.

Μετά την απόλυσιν ο Πατριάρχης εχειροθέτησεν εις Αρχιμανδρίτην του Οικουμενικού Θρόνου τον Εφημέριον του Ναού, Οσιολ. Ιερομόναχον κ. Μιχαήλ Ανισένκο. Τον Παναγιώτατον προσεφώνησεν ο Σεβ. Μητροπολίτης Πισιδίας κ. Σωτήριος, Ποιμενάρχης της περιοχής, ευχαριστήσας διά την παρουσίαν του Παναγιωτάτου εις την Επαρχίαν αυτού, ο δε Πατριάρχης αντεφώνησεν, εύχαριστήσας εξ ονόματος της Μητρός Εκκλησίας τον οικείον Ποιμενάρχην διά το επιτελούμενον ευλογημένον και κατά πάντα επαινετέον έργον αυτού, ανεφέρθη δε εις την σημασίαν του Διατάγματος των Μεδιολάνων περί ανεξιθρησκείας και προέτρεψε πατρικώς άπαντας όπως ενισχύσουν την προσπάθειαν του Ποιμενάρχου προς αποπληρωμήν του αγορασθέντος ιερού τούτου Ναού.

Μετά ταύτα, ο Πατριάρχης ανεχώρησε διά τα Μύρα της Λυκίας, ένθα επεσκέφθη τον Εντιμ. κ. Yusuf İzzet Karaman, Έπαρχον της περιοχής Μύρων. Κατά την συνάντησιν ταύτην παρευρέθη ο Εξοχ. κ. Ertuğrul Günay, πρώην Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας.

Εν συνεχεία εχοροστάτησεν εν τη Βασιλική του αγίου Νικολάου κατά τον τελεσθέντα Εσπερινόν, καθ΄ ον συμπροσηυχήθησαν οι ως άνω Ιεράρχαι και πλήθος πιστών εξ Ελλάδος και Κύπρου, καθώς και μοναχοί εξ Αγίου Όρους.

Μετά την απόλυσιν, η Α.Θ. Παναγιότης εχειροθέτησε τον Εντιμ. κ. Παναγιώτην Κολιομιχάλην, ιατρόν εξ Αθηνών, ιδρυτήν και Πρόεδρον της Εταιρίας φίλων αγίου Νικολάου Μύρων, εις το οφφίκιον του Άρχοντος Πραιποσίτου της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, ανταλλαγεισών σχετικών ομιλιών, και ετέλεσε Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως του μακαριστού Καθηγητού Αυτού εν τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης και Μητροπολίτου Γέροντος Εφέσου κυρού Χρυσοστόμου, διατελέσαντος επί σειράν ετών Μητροπολίτου Μυρων. Ωμίλησαν ο Ποιμενάρχης Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, εκφράσας αισθήματα ευγνωμοσύνης επί τη παρουσία του Πατριάρχου, και η Α.Θ. Παναγιότης.

Επηκολούθησεν επίσκεψις εις το Επισκοπείον της Ιεράς Μητροπόλεως Μύρων, είτα δε ο Πατριάρχης και οι συν Αυτώ ανεχώρησαν διά το κατάλυμά των εν Kemer, όπου παρετέθη δείπνον προς τιμήν Αυτού υπό του Εντιμ. κ. Θεοδώρου Τσακίρη, Γενικού Προξένου της Ελλάδος εν Σμύρνη.Ετικέτες