Γράμμα του Γ.Γ. του ΟΗΕ στον Οικ. Πατριάρχη

Loading...


στα συγχαρητήρια του επί την εκλογή του απέστειλε ο νέος Γ.Γ. του , António Guterres. Αναλυτικά:

Ο νέος Γεν. Γραμματεύς του Ο.Η.Ε. προς τον Πατριάρχην
Η Α. Εξοχότης ο νέος Γενικός Γραμματεύς του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κ. António Guterres, εις απάντησιν προς το συγχαρητήριον Μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχου επί τη εκλογή του, απηύθυνεν Αυτώ εγκάρδιον γράμμα, υπό ημερομ. 2-12-2016, εν τω οποίω αναγνωρίζει την πολυπλοκότητα των σημερινών παγκοσμίων προκλήσεων και χαρακτηρίζει την αποστολήν του ως αποστολήν μεσολαβητού και γεφυροποιού. Και κατακλείει λέγων: «Τα όνειρα και αι προσδοκίαι των ιδρυτών του Ο.Η.Ε. πρέπει να εκπληρωθούν. Προσβλέπω προς το ξεκίνημα μαζί σας επί της οδού της επιτεύξεως μονίμου ευημερίας διά την ανθρωπότητα. Ειλικρινώς υμέτερος, μετά του βαθέος σεβασμού μου, António Guterres».