Φανάρι: Νέος Αρχειοφύλακας στο Οικ. Πατριαρχείο

Loading...


Ο Αρχιμανδρίτης Αγαθάγγελος Σίσκος διορίστηκε από την Αγία και Ιερά Σύνοδος νέος Αρχειοφύλακας του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

Ήρξαντο την Τετάρτην, 13ην τ.μ. Φεβρουαρίου 2019, υπό την προεδρείαν της Α.Θ. Παναγιότητος, αι επί τριήμερον τακτικαί συνεδρίαι της Αγίας και Ιεράς Συνόδου. Μετά την ανάγνωσιν των Πρακτικών προγενομένων συνεδριών, εθεωρήθησαν αναγεγραμμένα εν τη ημερησία διατάξει θέματα, εφ᾿ ων και ελήφθησαν αι προσήκουσαι αποφάσεις.

Η Αγία και Ιερά Σύνοδος, προτάσει της Α.Θ. Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, διώρισε τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Αγαθάγγελον Σίσκον, Βιβλιοφύλακα και Ιερατικώς Προιστάμενον των Ιερών Ναών Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κουμαριωτίσσης και Αγίου Νικολάου Νεοχωρίου, ως νέον Αρχειοφύλακα, τον δε Πανοσιολ. Τριτεύοντα των Πατριαρχικών Διακόνων κ. Αλέξανδρον, Βιβλιοφύλακα των Πατριαρχείων.tilegrafima.gr