Εκκλησία Κρήτης: Επίσκοπος Κνωσού ο Αρχιμ. Πρόδρομος Ξενάκης

Loading...


Βοηθός Επισκόπου της εξελέγη ο Αρχιμανδρίτης Πρόδρομος Ξενάκης, Αρχιγραμματεύς της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου λαμβάνοντας τον τίτλο του Επισκόπου Κνωσού.

Η ανακοίνωση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου αναφέρει:

Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, συνελθούσα εις τακτικήν Συνεδρίαν σήμερον 16ην Οκτωβρίου 2019 εν Ηρακλείω, παρόντων απάντων των Μελών Αυτής, ησχολήθη με τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως.

Η Ιερά Σύνοδος, μετά από πρότασιν του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. κ. Ειρηναίου, προέβη εις την εκλογήν Βοηθού Επισκόπου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Επίσκοπος Κνωσού εξελέγη ο Αρχιμ. Πρόδρομος Ξενάκης, Αρχιγραμματεύς της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου.

Ο Θεοφ. Εψηφισμένος Επίσκοπος Κνωσού κ. Πρόδρομος έδωκε το νενομισμένο Μικρόν Μήνυμα ενώπιον της Ιεράς Συνόδου.

Διαβάστε εδώ:  Τετραετές Μνημόσυνο μακαριστού Μητροπολίτου Πέτρας κυρού Νεκταρίου

Ωσαύτως η Ιερά Σύνοδος εξελέξατο τον Πανοσιολ. Αρχιμ. Νήφωνα Βασιλάκην, Υπογραμματέα Αυτής και τον Πανοσιολ. Αρχιμ. Ειρηναίον Μπατσάκην, Κωδικογράφον Αυτής.

Επίσης, διώρισε Γραφέα του Συνοδικού Γραφείου τον Ιερολογιώτατον Διάκονον Ευγένιον Καρακωνσταντάκην.

Η Χειροτονία του Εψηφισμένου Επισκόπου Κνωσού κ. Προδρόμου, θα τελεσθή εν τω Ιερώ Μητροπολιτικώ Ναώ του Αγ. Μηνά Ηρακλείου το Σάββατον 26ην Οκτωβρίου ε.ε..

Το Μέγα Μήνυμα του Εψηφισμένου θα δοθή υπ’ αυτού αφ’ εσπέρας, Παρασκευήν 25ην Οκτωβρίου και ώραν 7ην εν τω Ιερώ Μητροπολιτικώ Ναώ του Αγ. Μηνά Ηρακλείου.

Εκ της Αρχιγραμματείας Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτηςtilegrafima.gr