Ανακοινωθέν Οικ.Πατριαρχείου για την επίσκεψη Βαρθολομαίου στη Κρήτη

Loading...


Ανακοινούται ότι η Α.Θ.Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος πρόκειται νά επισκεφθή τήν Κρήτην από 1ης μέχρι καί 4ης προσεχούς Σεπτεμβρίου προκειμένου όπως:

α) ανταποκριθή εις τήν αδελφικήν πρόσκλησιν τού Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αυλοποτάμου κ. Ευγενίου νά επισκεφθή καί ευλογήση τήν επαρχίαν εν ή προσφάτως κατεστάθη ποιμενάρχης,

β) εγκαινιάση τό Καθολικόν τής Ιεράς γυναικείας Πατριαρχικής καί Σταυροπηγιακής Μονής Ζωοδόχου Πηγής (Χρυσοπηγής) Χανίων, καί…

γ) ομιλήση ενώπιον τής εν τή Ορθοδόξω Ακαδημία Κρήτης συνερχομένης Κεντρικής Επιτροπής τού Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών.

Εν τοίς Πατριαρχείοις, τή 19η Αυγούστου 2012
Εκ τής Αρχιγραμματείας τής Αγίας καί Ιεράς Συνόδου