Όλα όσα αποφασίσθηκαν στην Κοινή Διεθνή Επιτροπή του Θεολογικού Διαλόγου Ορθοδόξων-Ρωμαιοκαθολικών

Loading...


Επιμέλεια: Μάνος Χατζηγιάννης 

Ολοκληρώθηκαν στις αρχές τις εβδομάδας οι εργασίες της Κοινής Διεθνούς Επιτροπής του Θεολογικού Διαλόγου Ορθοδόξου και Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στο Αμμάν της Ιορδανίας. Μεταξύ άλλων συζητήθηκε και το ζήτημα της συνοδικότητας και του πρωτείου, όπου το ράβε-ξήλωνε δεν είχε τελειωμό…

Αναλυτικά: 

Το απόγευμα της Δευτέρας, 9ης/22ας Σεπτεμβρίου 2014, έλαβε χώραν η εκδήλωσις της λήξεως των εργασιών της Κοινής Διεθνούς Επιτροπής του Θεολογικού Διαλόγου Ορθοδόξου και Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας εις το εν Αμμάν ξενοδοχείον Landmark, ένθα το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων είχε φιλοξενήσει τους μετέχοντας εις αυτήν εβδομήκοντα αντιπροσώπους των δύο Εκκλησιών.

Εις την εκδήλωσιν ταύτην παρέστη ο Μακαριώτατος Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος και έκλεισε επισήμως τας εργασίας αυτής, επήνεσε τους μετασχόντας και κοπιάσαντας εις αυτήν αντιπροσώπους αξιωματούχους κληρικούς και λαικούς καθηγητάς των δύο Εκκλησιών και ηυχήθη συνέχισιν του διαλόγου, δεκτήν τω Θεώ διά την προσέγγισιν των δύο Εκκλησιών με απώτερον σκοπόν την ενότητα της πίστεως.

Προ τούτου συνήντησαν κατ’ ιδίαν τον Μακαριώτατον οι Συμπρόεδροι του Διαλόγου Ιερώτατος Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ιωάννης Ζηζιούλας και ο Γενικός Γραμματεύς της Επιτροπής εκ μέρους των Ορθοδόξων Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος και ο Καρδινάλιος Kurt Koch, οίτινες εν συνεχεία υπεδέχθησαν ελθόντα τον εξοχώτατον πρίγκιπα κ. Γάζην.

Ούτοι εν συνεχεία μετά την κατ’ ιδίαν συνάντησιν με τον Μακαριώτατον συνήντησαν εις την αίθουσαν των συνεδριάσεων όλους τους μετέχοντας εις τον Θεολογικόν Διάλογον Αρχιερείς, Ιερείς και καθηγητάς.

Τούτους εκαλωσώρισεν και ηύχαρίστησεν ο καρδινάλιος Kurt Koch και ο Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ιωάννης, ο δε πρίγκιψ Γάζη ηυχαρίστησε το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων διά την φιλοξενίαν του Διαλόγου λέγων επίσης ότι αι δυσκολίαι δεν πρέπει να μας απογοητεύουν. Η Ιορδανία είναι μικρή χώρα εις έκτασιν, μεγάλη όμως εις το όραμα και εις την πεποίθησιν αυτής διά ειρήνην και δικαιοσύνην. Αι εργασίαι του Διαλόγου δεν υπόσχονται ότι θα λυθή το μέγα σχίσμα, αλλά έχει σημασίαν ότι συνεχίζεται ο Διάλογος μετά από 20 έτη εις τον τόπον του Βαπτίσματος, την απαρχήν της Χριστιανοσύνης.

Μετά το διάλειμμα οι εκπρόσωποι των Εκκλησιών εις την Διάλογον εσυνέχισαν τας εργασίας αυτών διά την ολοκλήρωσιν της τελικής διατυπώσεως του θέματος της Συναντήσεως: «Συλλογικότης και Πρωτείον».

Ο Μακαριώτατος παρέμεινεν εις Αμμάν και κατά την επομένην, Τρίτην 10ην /23ην Σεπτεμβρίου 2014, ένθα είχε συνάντησιν μετά του έξοχωτάτου πρίγκιπος Γάζη την πρωίαν και το εσπέρας εις την Μητρόπολιν μετά της Συμβουλευτικής Επιτροπής διά θέματα του ποιμνίου.

Όλοι πλην Βουλγαρίας

Αξίζει να σημειωθεί πως στη συνάντηση της Επιτροπής εκπροσωπήθηκαν  όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες, με την εξαίρεση του Πατριαρχείου της Βουλγαρίας. Το παρών έδωσαν το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, το Πατριαρχείο Αντιοχείας, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, το Πατριαρχείο της Μόσχας, το Πατριαρχείο της Σερβίας, το Πατριαρχείο της Ρουμανίας, το Πατριαρχείο της Γεωργίας, η Εκκλησία της Κύπρου, η Εκκλησία της Ελλάδας, η Εκκλησία της Πολωνίας, η Εκκλησία της Αλβανίας και η Εκκλησία της Τσεχίας και τη Σλοβακίας.

Το Άγιον Πνεύμα…

Κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση της ολομέλειας που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος τόνισε: «ότι δεν μπορεί να υπάρξει ένας πραγματικός διάλογος χωρίς την παρουσία και την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος, γι ‘αυτό είναι το Άγιο Πνεύμα που μας οδηγεί σε όλη την αλήθεια (βλέπε Ιωάννης 16: 3). «

«Οι Χριστιανοί έχουν ήδη ενωθεί»

Εντύπωση προκάλεσε μια δήλωση του Ρωμαιοκαθολικού Καρδινάλιου Κοχ ο οποίος τόνισε πως  «οι Χριστιανοί έχουν ήδη ενωθεί με πολλούς τρόπους και κυρίως με το μαρτύριο των αδελφών μας που ανήκουν σε διαφορετικές εκκλησίες και εκκλησιαστικές Κοινωνίες».

Κατά τα λοιπά στη συνάντηση του Πατριάρχη Θεόφιλος με τον Πρίγκιπα Ghazi bin Muhammad, ο ίδιος ο πρόγκιπας υπογράμμισε ότι κάθε πνευματικός, διανοητικός ή θεολογικός διαλόγος δεν μπορεί να διακόπτεται από μια κρίση. Υπενθύμισε την πρόσφατη επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου και κάλεσε την Κοινή Επιτροπή για να συναντηθούν και πάλι στο εγγύς μέλλον στην Ιορδανία. Επίσης θα υπάρξει πρόσκληση προς την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο να επισκεφθεί την Ιορδανία.

Οι επιτροπές

Την πρώτη ημέρα της συνάντησης, όπως συνηθίζεται, Ρωμαιοκαθολικοί και Ορθόδοξοι  συναντήθηκαν ξεχωριστά προκειμένου να συντονίσουν το έργο τους. Στη συνάντηση των Ορθοδόξων συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, το σχέδιο κειμένου της Συντονιστικής Επιτροπής, του 2012, στο Παρίσι για «Συνοδικότητα και Υπεροχή», όπως είχε εντολή από τον 12ο Κοινή Επιτροπή στη Βιέννη. Η Καθολική συνεδρίαση εξέτασε επίσης το σχέδιο του κειμένου, επιδιώκοντας συγκεκριμένους τρόπους για τη βελτίωση του κειμένου και για να απαντήσει σε μεθοδολογικά προβλήματα.
 

Λόγω των πολλών ερωτημάτων σχετικά με το κείμενο, η Επιτροπή αποφάσισε να συντάξει ένα νέο κείμενο, το οποίο στη συνέχεια συζητήθηκε και αναθεωρήθηκε λεπτομερώς. Η Επιτροπή αποφάσισε ότι πρέπει να παρουσιαστεί το κείμενο στην επόμενη Συντονιστική Επιτροπή για περαιτέρω επεξεργασία και βελτίωση, ενόψει της επόμενης συνόδου ολομέλειας της Μικτής Επιτροπής.
 

Κατά τα λοιπά τα μέλη της Επιτροπής ύψωσαν τη φωνή τους για να εκφράζουν τη βαθιά ανησυχία τους αλλά και την αλληλεγγύη τους  με τους χριστιανούς και τα μέλη άλλων θρησκευτικών παραδόσεων όλων των περιοχών όπου κι αν διώκονται, εκτοπίζονται και δολοφονούνται . Απέρριψαν εντελώς την ιδέα ότι  αυτά τα τρομακτικά εγκλήματα μπορού να δικαιολογηθούν στο όνομα του Θεού και της θρησκείας. Προσευχήθηκαν με θέρμη για αυτούς τους αδελφούς και τις αδελφές. Εξέφρασαν τη βαθιά ευγνωμοσύνη σε όλους όσοι ασχολούνται μαζί τους φέρνοντας ανακούφιση στα εκατομμύρια των προσφύγων και των εκτοπισμένων.

 Η Επιτροπή παρακαλεί τη διεθνή κοινότητα να ακούσει με προσοχή  τους θρησκευτικούς ηγέτες και να παρέμβει και να προστατεύσει αυτούς που διώκονται, για να διασφαλιστεί η συνέχιση της ζωτικής σημασίας παρουσίας του Χριστιανισμού στη Μέση Ανατολή.

Επίσης επανέλαβε την έκκληση για την απελευθέρωση των Μητροπολιτών Χαλεπίου, Yohanna Ibrahim και Boulos Yazigi, και των ιερέων και μοναχών και όλων όσοι έχουν απαχθεί. Ετικέτες