Όλα όσα έγιναν στο Παρίσι στην επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη (ΦΩΤΟ)

Loading...


Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου στο Παρίσι για τη συμμετοχή του στο συνέδριο για το κλίμα. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση του πατριαρχείου: 

Κατά τα ανακοινωθέντα προ διημέρου, η Α. Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης, την Δευτέραν, 20ην τ.μ., αφίχθη εις Παρισίους, υπαντηθείς εν τω αεροδρομίω υπό του οικείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, της Εξοχ. Πρέσβεως της Ελλάδος και του Συμβούλου της Τουρκικής Πρεσβείας.

Εγκατασταθείς εν τω ξενοδοχείω Raphael, εδέχθη εις συνεργασίαν τον Πανιερ. Αρχιεπίσκοπον Τελμησσού κ. Ιώβ, Έξαρχον του Οικουμενικού Πατριαρχείου διά τας εν Δυτική Ευρώπη ορθοδόξους παροικίας ρωσσικής παραδόσεως, παρόντος και του Μητροπολίτου Γαλλίας, ακολούθως δε, ως προανηγγέλθη, παρεκάθησεν εις επίσημον δείπνον παρατεθέν υπό του Εξοχ. κ. François Hollande, Προέδρου της Δημοκρατίας.

Την πρωΐαν της Τρίτης, 21ης τ. μ., ήρχισαν αι εργασίαι του Συνεδρίου διά την κλιματικήν αλλαγήν, κατά την διάρκειαν των οποίων ωμίλησαν οι Εξοχ. Jean – Paul Delevoye, Πρόεδρος του Οικονομικού, Κοινωνικού και Περιβαλλοντικού Συμβουλίου της Γαλλίας, Kofi Annan, πρ. Γεν. Γραμματεύς του Ο.Η.Ε., Michael Higgins, Πρόεδρος της Ιρλανδίας, η Α. Υψηλότης ο Πρίγκηψ Αλβέρτος του Monaco, ο Εξοχ. κ. François Hollande, Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης ημών, ο Σεβ. Καρδινάλιος Turkson, Πρόεδρος του Ποντιφηκού Συμβουλίου «Δικαιοσύνη και Ειρήνη», η Εξοχ. κ. Ειρήνη Bokova, Γεν. Διευθύντρια της UNESCO, ο Εξοχ. κ. Laurent Fabius, Υπουργός Εξωτερικών και Διεθνούς Αναπτύξεως, η Εξοχ. κ. Ségolène Royal, Υπουργός Οικολογίας, Αειφόρου Αναπτύξεως και Ενεργείας, ο Εξοχ. κ. Nicolas Hulot, ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου της Δημοκρατίας διά την προστασίαν του πλανήτου, κ. α. . 

Ο κ. Janos Pasztor ανέγνωσε Μήνυμα προς το Συνέδριον του Εξοχ. κ. Γενικού Γραμματέως του Ο.Η.Ε. . 

Την μεσημβρίαν της Τρίτης η Α. Θ. Παναγιότης και οι συνοδοί Αυτής παρεκάθησαν εις γεύμα παρατεθέν υπό του Πρέσβεως της Τουρκίας Εξοχ. κ. Hakkı Akil, παρόντος και του παρεπιδημούντος Πρέσβεως εν Αθήναις Εξοχ. κ. Kerim Uras, ενώ το εσπέρας της ιδίας τον Πατριάρχην ετίμησε   δι᾽ επισήμου δείπνου η Εξοχ. κ. Μαρία Θεοφίλη, Πρέσβυς της Ελλάδος εν Παρισίοις. Κατ᾽ αμφότερα τα γεύματα αντηλλάγησαν προπόσεις μεταξύ των αμφιτρυόνων και του τιμωμένου.
Ο Εξοχ. κ. Hollande ιδιαιτέρως ετίμησεν εν τοις πλαισίοις του Συνεδρίου τον Παναγιώτατον Οικουμενικόν Πατριάρχην και τον ηυχαρίστησε διά την συμμετοχήν του, Ούτος δε εξέφρασε τας ευχαριστίας του προς τον κ. Πρόεδρον διά την πρόσκλησίν του τόσον τον παρελθόντα Φεβρουάριον να τον συνοδεύση εις τας Φιλιππίνας όσον και εις το παρόν Συνέδριον.Ετικέτες