Φωτογραφίες από την χοροστασία του Οικουμενικού Πατριάρχη στο Φερίκιοϊ

Loading...


Επί τη εορτή της Συνάξεως των Αγίων ενδόξων και πανευφήμων Δώδεκα Αποστόλων, ο Οικ. Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω πανηγυρίσαντι φερωνύμω Ι. Ναώ της Κοινότητος Φερίκιοι, κατά την Θείαν Λειτουργίαν, την Τρίτην, 30ην Ιουνίου, καθ᾿ ην τον θείον λόγον εκήρυξεν ο Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Νήφων.

Εκκλησιάσθησαν όμιλος προσκυνητών εκ του Πολιτιστικού Σωματείου ελληνικών παραδοσιακών χορών του Δήμου Ιλίου «Ελληνική Παράδοσις» και πιστοί εντεύθεν.
Μετά την απόλυσιν, ο Πατριάρχης ετέλεσε Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως των ψυχών του αοιδίμου αμέσου προκατόχου Αυτού Πατριάρχου κυρού Δημητρίου, διατελέσαντος Προισταμένου της Κοινότητος, ως και άλλων διακονησάντων εν τω Ι. Ναώ Αρχιερέων και Ιερέων.

Εν συνεχεία ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Επόπτης της Περιφερείας Ταταούλων, και ο Πατριάρχης, αναφερθείς εις την οικουμενικήν διάστασιν του έργου και του κηρύγματος των Αγίων Αποστόλων και εις την σημερινήν κατάστασιν των εν Μέση Ανατολή χριστιανών.

Κατά την εν τη αιθούση του ΕΡ.Θ.Ο. παρατεθείσαν δεξίωσιν ωμίλησαν ο Εντιμολ. κ. Κωνσταντίνος Σανταλτζίδης, Άρχων Έξαρχος της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, Πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, και η Ευγεν. κ. Ελένη Νιώτη, εκ μέρους της Φιλοπτώχου Αδελφότητος. Τα μέλη του ως άνω εξ Ελλάδος Σωματείου εξετέλεσαν πρόγραμμα παραδοσιακών χορών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ετικέτες