Το τρισάγιο του Οικουμενικού Πατριάρχη για τον προκάτοχό του Κωνσταντίνο Ε’

Loading...


Την Πέμπτην, 27ην τ. μ. Φεβρουαρίου, η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης ετέλεσεν εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του εκ των προκατόχων Αυτού αοιδίμου Κωνσταντίνου Εʹ (του Βαλιάδου) επί τη συμπληρώσει 100ετίας από της κοιμήσεως αυτού (ως πρώην Κωνσταντινουπόλεως) επισυμβάσης εν Χάλκη, ένθα και ο τάφος αυτού, όπισθεν του ιερού Βήματος του ναού της Αγίας Τριάδος της ομωνύμου Ιεράς Μονής. * * *
Εξεπροσωπήθη υπό του Θεοφιλ. Επισκόπου Αμορίου κ. Νικηφόρου κατά την κηδείαν του αειμνήστου Δημητρίου Δούρλαρη, πρώην Νεωκόρου του Π. Πατριαρχικού Ναού, εκ του Ιερού Κοιμητηριακού Ναού Αναστάσεως του Κυρίου Θεσσαλονίκης, αυθημερόν.Ετικέτες