Τι αποφάσισε η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Loading...


Συνήλθε η Ιερά Σύνοδος στο Οικουμενικό Πατριαρχείο από την Κυριακή 4 Μαίου μέχρι και την Τρίτη 6 του μήνα και αποφάσισε τη μετάθεση του Σεβ. Μητροπολίτη Σουηδίας και πάσης Σκανδιναβίας Παύλου στην Ιερά Μητρόπολη Αμασείας και για την πλήρωση της κενωθείσης Ιεράς Μητροπόλεως Σουηδίας και πάσης Σκανδιναβίας εξέλεξε παμψηφεί τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Κλέοπαν Στρογγύλην.

Διαβάστε ολόκληρο το ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου:

«Συνήλθεν, υπό την προεδρείαν της Α. Θ. Παναγιότητος, η Αγία και Ιερά Σύνοδος εις τας τακτικάς αυτής συνεδρίας από της Κυριακής, 4ης, μέχρι και της Τρίτης, 6ης τ. μ. Μαίου 2014.

Εν αρχή της πρώτης συνεδρίας, αντηλλάγησαν μεταξύ της Α. Θ. Παναγιότητος και του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Αμερικής κυρίου Δημητρίου, εκ μέρους της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, αι ειθισμέναι προσφωνήσεις και αντιφωνήσεις, επί ταίς διαγενομέναις εορταίς του Αγίου Πάσχα.

Κατά τας συνεδρίας ταύτας, εξητάσθησαν άπαντα τα εν τη ημερησία διατάξει αναγεγραμμένα θέματα, εφ᾿ ων και ελήφθησαν αι προσήκουσαι αποφάσεις.

 Συνήλθεν, υπό την προεδρίαν της Α. Θ. Παναγιότητος, η Αγία και Ιερά Σύνοδος εις την τακτικήν συνεδρίαν αυτής σήμερον, Δευτέραν, 5ην Μαίου 2014 προς εξέτασιν των εν τη ημερησία διατάξει αναγεγραμμένων θεμάτων.

Κατ᾿ αυτήν, η Αγία και Ιερά Σύνοδος, προτάσει της Α. Θ. Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, μετέθεσε τον Σεβ. Μητροπολίτην Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυίας κύριον Παύλον εις την Ιεράν Μητρόπολιν Αμασείας, εις πλήρωσιν δε της ουτωσί κενωθείσης Ιεράς Μητροπόλεως Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυίας εξέλεξε παμψηφεί τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Κλέοπαν Στρογγύλην, κληρικόν της Ιεράς Μητροπόλεως Βοστώνης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής».