Τα ονομαστήρια του Οικουμενικού Πατριάρχη

Loading...


Παρουσία πλήθους Αρχιερέων και κόσμου θα τελεστούν τα ονομαστήρια του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ.Βαρθολομαίου.

Το ανακοινωθέν του Φαναρίου αναφέρει:

Ευχαρίστως ανακοινούται ότι, επί τη εορτή των Αγίων Ενδόξων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα, αγομένων των σεπτών ονομαστηρίων της Α. Θ. Παναγιότητος, του Πατριάρχου ημών, θα χοροστατήση Ούτος κατά τον Εσπερινόν της εορτής, την Παρασκευήν, 10ην Ιουνίου, και ώραν 6:00 μ. μ., εν τη Ι. Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή, μετά το πέρας του οποίου θα παρατεθή δεξίωσις, εν τω αυλείω χώρω της Ι. Μονής, καθ̉ ην η Α. Θ. Παναγιότης θα δεχθή τα εόρτια σέβη του κλήρου και του λαού.

Την επομένην, Σάββατον, 11ην ιδίου, ο Πατριάρχης θα χοροστατήση κατά την Θείαν Λειτουργίαν της εορτής εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ, εν συγχοροστασία μετά των ενταύθα και των εκ του εξωτερικού προσελευσομένων αγίων Αρχιερέων. Μετά την Απόλυσιν, θα προσφωνήση τον εορτάζοντα Προκαθήμενον ο α´ τη τάξει των Ιεραρχών Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντίνος και θα αντιφωνήση ο Πατριάρχης.

Διά τους επιθυμούντας να εκκλησιασθούν κατά τον τελεσθησόμενον εν τη Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή Εσπερινόν της εορτής διατίθεται λεωφορείον, το οποίον θα εκκινήση την 5:00 μ.μ. εκ της πλατείας Ταταούλων (Κουρτουλούς), διερχόμενον την 5:15 μ.μ. έμπροσθεν της Όπερας Ταξείμ, μετ᾿ επιστροφής εις τα ίδια μετά το τέλος του Εσπερινού και της δεξιώσεως.