Συγχαρητήρια Βαρθολομαίου στον Παυλόπουλο

Loading...


Τα συγχαρητήριά του εξέφρασε προς τον νέο Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. 

Ακολουθεί το ανακοινωθέν: 

Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον
επί τη εκλογή νέου Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας

Επί τω αγγέλματι της πανηγυρικής εκλογής του Εξοχ. κ. Προκόπη Παυλοπούλου, ως του νέου Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, η Α.Θ.Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος απέστειλεν Αυτώ, την Πέμπτην, 19ην τρέχοντος μηνός, εγκάρδιον συγχαρητήριον και ευχετήριον Μήνυμα εκ μέρους του Οικουμενικού Πατριαρχείου και Εαυτού προσωπικώς.

Η Α. Εξοχότης, ο κ. Πρόεδρος, αυθημερόν επεκοινώνησε τηλεφωνικώς προς τον ευρισκόμενον εν Αυστρία δι᾿ ολιγοήμερον ανάπαυσιν Οικουμενικόν Πατριάρχην και αφ᾿ ενός μεν εξέφρασε τας ευγνώμονας ευχαριστίας Αυτού διά τας ευχάς της Μητρός Εκκλησίας, αφ᾿ ετέρου δε εδήλωσε τον βαθύν σεβασμόν και την αμέριστον συμπαράστασίν Του εις την οικουμενικήν αποστολήν Αυτής και προσεκάλεσε την Α.Θ.Παναγιότητα να Τον επισκεφθή εις πρώτην ευκαιρίαν εις το Προεδρικόν Μέγαρον εν Αθήναις.

Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 19η Φεβρουαρίου 2015
Εκ της Αρχιγραμματείας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου Ετικέτες