Στον Άγιο Γεώργιο Ποτηρά-Αντιφωνητή Φαναρίου για την εορτή αποδόσεως του Πάσχα ο Οικ. Πατριάρχης

Loading...


Στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Ποτηρά-Αντιφωνητού λειτούργησε για την εορτή της Αποδόσεως του Πάσχα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Συμφώνως με το ανακοινωθέν του Φαναρίου: 

– Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επί τη Αποδόσει της εορτής του Πάσχα, εχοροστάτησεν, ως κατ᾿ έτος, εν τω Ιερώ Ναώ Αγίου Γεωργίου Ποτηρά-Αντιφωνητού Φαναρίου, κατά την τελεσθείσαν Θείαν Λειτουργίαν, την Τετάρτην, 28ην Μαιου.
Εκκλησιάσθησαν πιστοί εντεύθεν, ενώ επηκολούθησε δεξίωσις εν τω αυλείω χώρω του Ναού, καθ᾽ ην ωμίλησαν ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Επόπτης της Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, και ο Πατριάρχης.

– Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ κατά την Θ´ Ώραν και τον Εσπερινόν της εορτής της Θείας Αναλήψεως του Κυρίου, αυθημερόν το απόγευμα.
* * *
Εξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
– Την εν τω Σισμανογλείω Μεγάρω πραγματοποιηθείσαν παρουσίασιν των βιβλίων του Ελλογ. κ. Άρη Τσόκωνα και της Ευγεν. αυταδέλφης αυτού κ. Ηούς, υπό τον τίτλον «Ανθολογία Νεολληνικής Λογοτεχνίας» και «Δάφνις και Χλόη», την Πέμπτην, 22αν Μαιου.
– Την εν τω εν Κουσκουντζουκίω εστιατορίω Sahilhane διοργανωθείσαν συνεδρίαν του Διοικητικού Συμβουλίου της Πλατφόρμας Διαπολιτισμικού Διαλόγου KADİP, την Τρίτην, 27ην ιδίου. 

 Ετικέτες