Στη Γενεύη ο Οικ.Πατριάρχης για την Σύναξη των Προκαθημένων

Loading...


Από σήμερα βρίσκεται στην Ελβετία ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος ενόψει της Σύναξης των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών που θα αρχίσει την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου.

Το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου αναφέρει:

Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, την Τρίτην, 19ην Ιανουαρίου, συνοδευόμενος υπό των Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Αρχιγραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, και Δευτερεύοντος κ. Θεοδώρου, ανεχώρησεν εις Γενεύην ίνα προεδρεύση, ως ηγγέλθη δι᾿ Ανακοινωθέντος, των εργασιών της Συνάξεως των Μακ. Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών.
Κατά την απουσίαν του Πατριάρχου Επίτροπος Αυτού ωρίσθη ο Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στέφανος όστις μετά του Εντιμ. κ. Ευαγγέλου Σέκερη, Γεν. Προξένου της Ελλάδος εν τη Πόλει, προέπεμψεν Αυτόν εν τω αεροδρομίω.
Η Α. Θ. Παναγιότης θα επιστρέψη, συν Θεώ, εις την Πόλιν την Παρασκευήν, 29ην ιδίου.

* * *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη εις ακρόασιν:
Τους Εντιμ. κ. κ. Αθανάσιον Κορτίδην, Γραμματέα των Πατριαρχείων, Αναστάσιον Κυρίτσην και Αθανάσιον Ανανάν, εκ των υπαλλήλων αυτών, εκζητήσαντας τας σεπτάς Αυτού ευχάς και ευλογίας επί τοις ονομαστηρίοις των.

* * *

Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εξεπροσωπήθη υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιών κ. Αθηναγόρου, κατά την εν τω Ι. Καθεδρικώ Ναώ Αγίας Τριάδος Χαλκηδόνος τελεσθείσαν υπό του εορτάσαντος τα ονομαστήρια αυτού οικείου Ποιμενάρχου, Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Αθανασίου, Θείαν Λειτουργίαν, την Δευτέραν, 18ην Ιανουαρίου.
Το απόγευμα της ιδίας, ο Πατριάρχης επεσκέφθη τον εορτάσαντα Ιεράρχην εν τη έδρα της Ι. Μητροπόλεως και ηυχήθη αυτώ αδελφικώς εκφράσας τας συγχαρητηρίους ευχάς Του.Ετικέτες