Στην Αγκυρα ο Οικουμενικός Πατριάρχης

Loading...


Για την 92η Επέτειο της εγκαθίδρυσης της δημοκρατίας στην Τουρκία ταξίδεψε στην Αγκυρα ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος.

Για το ταξίδι αυτό αλλά και τις συναντήσεις του Παναγιωτάτου η ανακοίνωση του Φαναρίου αναφέρει:

Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, τη συνοδεία του Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, την πρωΐαν της Πέμπτης, 29ης Οκτωβρίου, μετέβη εις την Νομαρχίαν της Πόλεως και συνεχάρη, ομού μετά των λοιπών θρησκευτικών ηγετών, τω Εξοχ. Νομάρχη κ. Vasip Şahin, επί τη 92α επετείω από της εγκαθιδρύσεως της Δημοκρατίας εν Τουρκία.
* * *
Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, ανταποκρινόμενος εις τιμητικήν πρόσκλησιν του Εξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας, συνοδευόμενος δε υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιών κ. Αθηναγόρου, μετέβη το απόγευμα της Πέμπτης, 29ης τ.μ., αεροπορικώς εις Άγκυραν και παρέστη αυθημερόν εις την εν τω Προεδρικώ Μεγάρω δεξίωσιν επί τη Εθνική Εορτή της Χώρας.
Ο Πατριάρχης μετά της Α. Σεβασμιότητος μετά την δεξίωσιν παρεκάθησαν εις δείπνον παρατεθέν προφρόνως υπό του εν Αγκύρα Πρέσβεως της Ελλάδος Εξοχ. κ. Κυριακού Λουκάκη, επιστρέφουν δε εις την Πόλιν την πρωΐαν της επομένης, 30ης ιδίου.
* * *
Κατά την επιστροφήν Αυτού εξ Αγκύρας, η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης μετέβη εις το Νοσοκομείον Βαλουκλή και επεσκέφθη τον Σεβ. Μητροπολίτην Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανόν, τον Εντιμολ. κ. Βασίλειον Σταυρίδην, Άρχοντα Διδάσκαλον του Ευαγγελίου και Καθηγητήν Αυτού εν Χάλκη, τον Μουσικολ. κ. Λεωνίδαν Αστέρην, Άρχοντα Πρωτοψάλτην της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, και τον Εντιμ. κ. Χρήστον Μαλομάτ, και ηυχήθη αυτοίς ταχείαν αποκατάστασιν της υγείας αυτών.
Ο Πατριάρχης συνωδεύετο υπό των Σεβ. Μητροπολιτών Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στεφάνου και Κυδωνιών κ. Αθηναγόρου.
* * *
Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εδέξατο εις ακρόασιν:

– Τον Θεοφιλ. Επίσκοπον Σιεμιατίτσε κ. Γεώργιον, Ιεράρχην της Εκκλησίας Πολωνίας, μετά του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Αθανασίου Νος, Ηγουμένου της Ι. Μονής Αγίου Ονουφρίου Γιαμπλέτσνα, και συνεργατών αυτού.
– Τον Θεοφιλ. Επίσκοπον κ. Károly Fekete, μετά του Αιδεσιμ. κ. Zsigmond Vad, εκ της Μετερρυθμισμένης Εκκλησίας Ουγγαρίας.
– Τον Εξοχ. κ. Σταύρον Καλαφάτην, πρώην Υπουργόν, Βουλευτήν Ν.Δ. Α´ Θεσσαλονίκης, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Ευδοκίας.
– Τον Εντιμ. κ. Μηνάν Παπαγεωργίου, υποβαλόντα σέβη και λαβόντα την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν επί τοις επικειμένοις ονομαστηρίοις αυτού.
– Τας Ευγεν. κυρίας Ρέαν Β. Θεοδοσιάδου και Δέσποιναν Μαγγλάρα, και τον Εντιμ. κ. Γεώργιον Τζόβαν μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Σουλτάνας και της θυγατρός των Αλεξίας, εκ του εν Αθήναις Σωματείου των Ταταυλιανών.
– Τον Εντιμ. κ. Γρηγόριον Τοπάλογλου, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Δεσποίνης και των τέκνων των Ιωάννου και Ελένης, εξ Αθηνών.
* * *
Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εξεπροσωπήθη:
– Υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Αποστόλου, κατά την δοθείσαν υπό του Εξοχ. κ. Νομάρχου της Πόλεως δεξίωσιν, επί τη εορτή της Δημοκρατίας, εν τω εν Yeşilköy Ξενοδοχείω WOW την Πέμπτην, 29ην Οκτωβρίου.
– Υπό του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Αρχιγραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, κατά την τελεσθείσαν εν τω ενταύθα Γεν. Προξενείω της Ελλάδος, Θείαν Λειτουργίαν και Δοξολογίαν επί τη επετείω της 28ης Οκτωβρίου.
– Υπό του Πανοσιολ. Μ. Εκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά την κηδείαν του εξ Ίμβρου αειμνήστου Γεωργίου Οκουμούς, εκ του Κοιμητηρίου Θείας Μεταμορφώσεως Σισλή, την Τετάρτην, 28ην Οκτωβρίου.
– Υπό του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Αγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος των Πατριαρχείων, κατά την υπό της Ευγεν. κ. Christine Wendl, Γεν. Προξένου της Αυστρίας, δοθείσαν δεξίωσιν εν τη εν Νεοχωρίω προξενική κατοικία, επί τη εθνική εορτή της Χώρας, το εσπέρας της Τρίτης, 27ης ιδίου.Ετικέτες