Ο Οικ. Πατριάρχης χοροστάτησε στον Ι.Ν. Αγ. Αναργύρων του Γηροκομείου Βαλουκλή

Loading...


Το απόγευμα της Τρίτης, 4ης Αυγούστου, ο Oικ. Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εις τον Ιερόν Ναόν των Αγίων Αναργύρων του Γηροκομείου Βαλουκλή, κατά την Ακολουθίαν του Παρακλητικού Κανόνος προς την Υπεραγίαν Θεοτόκον, εν τω τέλει της οποίας ωμίλησε και ηυλόγησε τους εν τω Ιδρύματι σεβασμίους τροφίμους, εις ούς διένειμεν αναμνηστικά ενθύμια και δώρα.

* * *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέξατο εις ακρόασιν:
– Τον Σεβ. Μητροπολίτην Ξάνθης κ. Παντελεήμονα, συνοδευόμενον υπό του Εντιμολ. κ. Γεωργίου Σαρόγλου, Άρχοντος Μαίστορος της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, μετά των Εντιμ. κ. Νικολάου Ρέμμα και Δημητρίου Γραμματικά, γραμματέως και οδηγού, αντιστοίχως, της κατ’ αυτόν Ιεράς Μητροπόλεως.

– Τον Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίον, Επόπτην της Περιφερείας Βοσπόρου, μετά των Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Αγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος των Πατριαρχείων, Ιερατικώς Προισταμένου του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κουμαριωτίσσης της Κοινότητος Νεοχωρίου, Εντιμολ. κ. Παντελεήμονος Βίγκα, Άρχοντος Μ. Χαρτοφύλακος της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, Προέδρου της Κοινότητος, και λοιπών μελών αυτής, κομίσαντας Αυτώ τον ειθισμένον άρτον, επί τη εγγιζούση πανηγύρει του ως άνω Ιερού Ναού, και ενημερώσαντας Αυτόν περί των εν γένει δραστηριοτήτων της ειρημένης Κοινότητος.

– Τούς Οσιωτ. Ιερομόναχον κ. Τιμόθεον και Διάκονον κ. Ευλόγιον, του ενταύθα Μετοχίου της εν Αγίω Όρει Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος, μετά του Εντιμ. κ. Viacheslav Osddchuk, υποβαλόντας την παράκλησιν όπως Ούτος χοροστατήση εν αυτώ, επί τη, κατά το παλαιόν ημερολόγιον, εορτή του Αγίου Παντελεήμονος.
– Τον Ιερολ. Αρχιδιάκονον του Οικουμενικού Θρόνου κ. Ιωάννην Χρυσαυγήν, Καθηγητήν, εξ Αμερικής.

– Τον Εντιμ. κ. Abdel Kerim Alkhatıp, Α’ Πρόξενον της Παλαιστινιακής Αρχής εν τη Πόλει.

– Τον Εντιμ. κ. Hüseyin Sarı, Δήμαρχον Αρτάκης Κυζίκου Μ. Ασίας, μετά των Ελλογιμ. κ.κ. Ιωάννου Ρίζου και Πέτρου Ποδάρα, συγγραφέων, εκ Νέας Αρτάκης Ευβοίας, και Ιωάννου Παπαχρήστου, Καθηγητού, εξ Αθηνών, παρουσία του Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, επί τη επικειμένη μεταβάσει του Πατριάρχου εις τους χώρους της Ι. Μονής Παναγίας Φανερωμένης Κυζίκου, προς τέλεσιν, διά πρώτην φοράν από του 1922 και εντεύθεν, της Θ. Λειτουργίας κατά την εόρτιον ημέραν αυτής, την 23ην Αυγούστου τρ. ε., επί τη αποδόσει της Θεομητορικής Εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

– Τον Εντιμ. κ. Αλέξιον Γ. Σαρρήν, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού Yasemin, εκζητήσαντας την Πατριαρχικήν ευλογίαν επί τοις τελεσθείσι γάμοις αυτών, εντεύθεν.
– Την Ελλογιμ. Δρ. κ. Σταματίαν (Μάτα) Παπαναστασίου, επιχειρηματίαν, μετά της Ευγεν. κ. Gülsen Pınarlı, γραμματέως της Εταιρείας «MALOU COMPANY», εντεύθεν. Ετικέτες