Ο Οικ. Πατριάρχης χοροστάτησε επί τη Απόδοσει του Πάσχα & στον Εσπερινό της Αναλήψεως

Loading...


Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, εχοροστάτησε:

α) Επί τη Αποδόσει της εορτής του Πάσχα, ως κατ᾿ έτος, εν τω Ι. Ναώ Αγίου Γεωργίου Ποτηρά-Αντιφωνητού Φαναρίου, κατά την τελεσθείσαν εν αυτώ Θείαν Λειτουργίαν, την Τετάρτην, 20ην Μαίου. 

Τον θείον λόγον εκήρυξεν ο Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Αμβρόσιος.
Εκκλησιάσθησαν ο Εντιμ. κ. Αθανάσιος Αστρακάς, Πρόξενος της Ελλάδος εν τη Πόλει και πιστοί εξ αυτής.
Επηκολούθησε δεξίωσις εν τω προαυλείω χώρω του Ναού καθ᾿ ην ωμίλησαν ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Επόπτης της Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, και ο Πατριάρχης.

β) Εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ κατά την Θ´ Ώραν και ακολούθως κατά τον Εσπερινόν της εορτής της Θείας Αναλήψεως του Κυρίου και των Αγίων ενδόξων Ισαποστόλων Μεγάλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, εν τω πανηγυρίζοντι φερωνύμω Ι. Ναώ της μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου.
Τον θείον λόγον εκήρυξεν ο Ιερολ. Διάκονος της Σειράς κ. Γρηγόριος.
Εκκλησιάσθησαν ο Εντιμ. κ. Ευάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος της Ελλάδος εν τη Πόλει, όμιλος αποφοίτων της Αστικής Σχολής Αγίου Κωνσταντίνου, εξ Αθηνών, υπό την ηγεσίαν του Εντιμ. κ. Χρήστου Ασημοπούλου, και ικανός αριθμός πιστών εντεύθεν.
Εν τω τέλει ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Αρχιερατικώς Προιστάμενος της Κοινότητος, ο Εντιμ. κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, Πρόεδρος της Εφοροεπιτροπής αυτής, ο Εντιμ. κ. Χρήστος Ασημόπουλος και ο Πατριάρχης, επιδαψιλεύσας τοις πάσι τας ευχάς και την ευλογίαν Αυτού. Επηκολούθησε δεξίωσις.

* * *
Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, τη συνοδεία του Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, και του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Αρχιγραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, το εσπέρας της Δευτέρας, 18ης Μαΐου, επεσκέφθη τον Εντιμ. κ. Ευάγγελον Σέκερην, νέον Γενικόν Πρόξενον της Ελλάδος εν τη Πόλει, και συνεχάρη αυτώ επί τη προσφάτω αναλήψει των καθηκόντων του, ευχηθείς επιτυχίαν εις την αποστολήν του και την άνωθεν ενίσχυσιν.
* * *

Η Α .Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εδέχθη εις ακρόασιν:
– Τούς Οσιολ. ΡΚαθολικόν ιερέα κ. Mario Bernadić, Σοφολ. κ. Husejin Smajić, Ελλογ. κ. Ifet Mustafić, Καθηγητήν, και Σοφολ. Ραββίνους κ. Jakob Finci και κ. Boris Kožemjakin, εκ Βοσνίας.
-Τον Εντιμ. κ. Mustafa Hulusi Arat, Έπαρχον Büyükçekmece, μετά του υιού αυτού Kerim.
– Τον Εντιμ. κ. Κωνσταντίνον Κυρανάκην, Πρόεδρον της Νεολαίας του Ευρωπαικού Λαικού Κόμματος, εκ Βρυξελλών, εκζητήσαντα τας Σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς επί τη επανεκλογή αυτού.
– Τούς Ελλογ. κυρίους Δημήτριον Στημονιάρην, Δημήτριον Τσιαμήτρον, Σταμάτιον Βέτσικαν, Αργύριον Πλιάτσιον και Αδάμον Στημονιάρην και την Ελλογ. κυρίαν Θεοφανώ Κολλάτου, Καθηγητάς του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.
– Την Ευγεν. κ. Ελένην Βγενοπούλου, επί τοις ονομαστηρίοις αυτής, εντεύθεν.
– Τον Εντιμ. κ. Μιχαήλ Μαυρόπουλον, Γεν. Γραμματέα της εν Αθήναις Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών.
– Τον Ελλογ. κ. Φέλιξ Αγραφιώτην, Φιλόλογον εν τη Ζαππείω Σχολή, μετά της μητρός αυτού.
* * *

Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εξεπροσωπήθη:
– Υπό του Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Θεοδώρου, κατά την δοθείσαν υπό του Εντιμ. κ. Grzegorz Michalski, Γεν. Προξένου της Πολωνίας ενταύθα, δεξίωσιν, επί τη εθνική εορτή της Χώρας, εν τω εν Maçka Ξενοδοχείω «Hilton», το εσπέρας της Τετάρτης, 20ης Μαΐου. Ετικέτες