Ο Οικ. Πατριάρχης στην Πατριαρχική Μονή της Μεταμορφώσεως στην Πρίγκηπο

Loading...


Διαπεραιωθείσα εκ Χάλκης εις την νήσον Πρίγκηπον, την πρωΐαν της Πέμπτης, 6ης Αυγούστου, ο Οικ. Πατριάρχης, επί τη Εορτή της Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού, εχοροστάτησεν εν τη πανηγυρισάση ομωνύμω Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή, κατά την τελεσθείσαν Θείαν Λειτουργίαν της Εορτής, εις το τέλος της οποίας ωμίλησε καταλλήλως και διένειμε την ευλογηθείσαν σταφυλήν, είτα δε ανέγνω Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως των αοιδίμων Οικουμενικών Πατριαρχών Χρυσάνθου (1824-1826), του εν τω αυλογύρω της Ιεράς Μονής αναπαυομένου, και Σωφρονίου Γ’ (1863-1866), ανακαινιστού αυτής.
Tον θείον λόγον εκήρυξεν ο Πανοσιολ. Μ. Αρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων. 

Παρέστη συμπροσευχόμενος ο Σεβ. Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Ιάκωβος, όστις υπεδέχθη την Α. Θ. Παναγιότητα εις την αποβάθραν της νήσου, μετά της Ελλογ. Δίδος Αγνής Νικολαΐδου, Προέδρου της Εφοροεπιτροπής της Κοινότητος Πριγκήπου, και άλλων πιστών.

Μετά την Θείαν Λειτουργίαν και την εν τη Ι. Μονή δεξίωσιν, ο Πατριάρχης μετέβη εις την έδραν της Ι. Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, ένθα οκταμελές κλιμάκιον της εν Αμερική Οργανώσεως «Εθνικός Θρησκευτικός Συνασπισμός διά την προστασίαν της δημιουργίας» (National Religious Coalition on Creation Care), υπό την ηγεσίαν του Εντιμ. κ. Frederick W. Krueger, κατόπιν προσφωνήσεων εξαιρουσών τας περιβαλλοντικάς δραστηριότητας της Α.Θ. Παναγιότητος, απένειμεν Αυτή το βραβείον «Τhe 2015 Steward of Creation Award». Ο Πατριάρχης απήντησεν αγγλιστί, εκφράζων τας ευχαριστίας Αυτού προς την Οργάνωσιν διά την τιμητικήν διάκρισιν, και προσέφερεν εις τα μέλη του κλιμακίου αναμνηστικά δώρα.

Εν συνεχεία, η Α. Σεβασμιότης, ο οικείος Ποιμενάρχης Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Ιάκωβος, παρέθεσε γεύμα εις τους χώρους της Ι. Μητροπόλεως προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχου και των εξ Αμερικής επισκεπτών Αυτού, τη φροντίδι της Ελλογ. Δίδος Αγνής Νικολαΐδου, Προέδρου της Εφοροεπιτροπής της Κοινότητος και της «Διακονίας της αγάπης», και των συνεργατίδων αυτής.
Το απόγευμα ο Πατριάρχης επέστρεψεν εις την Πόλιν. Ετικέτες