Ο Οικ. Πατριάρχης στην Παναγία της Σούδας για τον Παρακλητικό Κανόνα

Loading...


Το απόγευμα της Δευτέρας, 10ης Αυγούστου,  ο Οικ. Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εις τον Ιερόν Ναόν της Παναγίας της Σούδας Εγρίκαπου, κατά την Ακολουθίαν του Παρακλητικού Κανόνος προς την Υπεραγίαν Θεοτόκον, εν τω τέλει της οποίας ωμίλησε και ηυλόγησε τους προσελθόντας πιστούς, εις ούς διένειμεν ιερά ενθύμια, του συμπροσευχομένου Θεοφιλ. Επισκόπου Δέρβης κ. Ιεζεκιήλ, κατόπιν Σεπτής προτροπής, απευθύναντος καταλλήλους εποικοδομητικούς λόγους προς τους παρευρεθέντας.

* * *
Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέξατο εις ακρόασιν:
– Τον Πανοσιολ. Τριτεύοντα κ. Νήφωνα, υποβαλόντα σέβη και εξαιτησάμενον την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν επί τοις ονομαστηρίοις αυτού.
– Τον Εξοχ. κ. Andrew McLachlan, Μέλος του Νομοθετικού Συμβουλίου του Κοινοβουλίου της Αυστραλίας, μετά της Ευγεν. κ. Leesa Vlahos, Γραμματέως του Κοινοβουλίου παρά τω Υπουργείω Υγείας της Κυβερνήσεως της Νοτίου Αυστραλίας, εξ Αδελαΐδος, παρουσία του Θεοφιλ. Επισκόπου Δέρβης κ. Ιεζεκιήλ.
– Τον Ελλογ. κ. Ιωάννην Γρηγοριάδην, Καθηγητήν εν τω εν Αγκύρα Πανεπιστημίω Bilkent.
– Τον Εντιμ. κ. Goran Trpchevski, φοιτητήν Θεολογίας, εκ Σκοπίων.
– Τούς Εντιμ. κ.κ. Harutyun Kuran και Αli Şirin Gültekin, στελέχη του αρμενικού εντύπου «Luys Aktüel – Magazin Gazetesi», εντεύθεν. Ετικέτες