Ο Οικ. Πατριάρχης σε συμπόσιο για τη συμβολή των θρησκειών στην ειρηνική συνύπαρξη των λαών (ΦΩΤΟ)

Loading...


Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, την Δευτέραν, 7ην Δεκεμβρίου, παρηκολούθησε τας εργασίας του εν τη Αστική Σχολή Γαλατά διοργανωθέντος από κοινού υπό του «Ινστιτούτου Πολιτισμικής Διπλωματίας (I.C.D.)» και του «Δικτύου διά την μεταρρύθμισιν εις την Ελλάδα και την Ευρώπην», Συμποσίου, με θέμα την συμβολήν των θρησκειών εις την ειρηνικήν συνύπαρξιν των λαών και την ενσωμάτωσιν των προσφύγων εις την κοινωνίαν, ομιλήσας καταλλήλως.

Το εσπέρας της ιδίας, η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, επεσκέφθη τον εν τω Νοσοκομείω «Florence Nightingale» νοσηλευόμενον Σεβ. Μητροπολίτην Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανόν, ευχηθείς αυτώ τα εικότα.
Ακολούθως επεσκέφθη τον εορτάσαντα τα ονομαστήρια αυτού Αιδεσιμολ. Μ. Οικονόμον κ. Νικόλαον Πετροπέλλην, Αρχειοφύλακα των Πατριαρχείων, συνεχίζοντα την θεραπείαν αυτού κατ᾿ οίκον.

* * * Η Α .Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εδέχθη εις ακρόασιν:
– Τον Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Εμμανουήλ.
– Τον Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλον κ. Αμβρόσιον, υποβαλόντα σέβη και λαβόντα την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τοις ονομαστηρίοις αυτού.
– Τον Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον του Οικουμενικού Θρόνου κ. Αλέξανδρον Καρλούτσον, εκ της Ι. Αρχιεπισκοπής Αμερικής.
– Όμιλον προσκυνητών εκ Λουξεμβούργου, υπό την ηγεσίαν του Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Σπυρίδωνος Τσεκούρα, πραγματοποιήσαντας προσκύνημα εις Μύρα της Λυκίας επί τη εορτή του Αγίου Νικολάου.
* * *
Εξεπροσωπήθη:
Υπό του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Αγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος των Πατριαρχείων, κατά την υπό του ενταύθα Γεν. Προξενείου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας διοργανωθείσαν Χριστουγεννιάτικην μουσικήν εκδήλωσιν και την εν συνεχεία δεξίωσιν, εν ταίς αιθούσαις αυτού, την Δευτέραν, 7ην Δεκεμβρίου. 

 

 

 

 Ετικέτες