Ο εορτασμός του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου στο Φανάρι (ΦΩΤΟ)

Loading...


Λαμπρός ο εορτασμός του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου στο Φανάρι…

Αναλυτικά: 

Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, επί τη ιερά μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών Γρηγορίου του Θεολόγου, Αρχιεπισκόπου ΚΠόλεως, εχοροστάτησεν εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ κατά τον Μ. Εσπερινόν του Σαββάτου, 24ης Ιανουαρίου, και την Θείαν Λειτουργίαν της Κυριακής, 25ης ιδίου.
Μετά την απόλυσιν εχειροθέτησεν εις το οφφίκιον του Άρχοντος Εξάρχου της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας τον Εντιμ. κ. Κωνσταντίνον Σανταλτζίδην, Πρόεδρον της Κοινότητος Αγίων Αποστόλων Φερίκιοι-Επιχειρηματίαν, όστις απήντησεν εις την προσφώνησιν του Παναγιωτάτου ευχαριστήσας ευγνωμόνως διά την προσγενομένην αυτώ τιμήν.
Εκκλησιάσθησαν οι Σεβ. Μητροπολίται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός και Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, Άρχοντες Οφφικιάλιοι, Διδάσκαλοι των Ομογενειακών Σχολείων, Κοινοτικοί παράγοντες και συγγενείς και φίλοι του τιμηθέντος.

 

Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εδέχθη εις ακρόασιν:
– Τον Θεοφιλ. Επίσκοπον Ταρτού κ. Ηλίαν, εκ της Αυτονόμου Εκκλησίας Εσθονίας, μετά του Αιδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Βλαδιμήρου Michalshi και του Ευλαβ. Διακόνου κ. Sviadoslav Gorobtšur.
– Την Ευγεν. κ. Ελένην Λαμπίδη, εκ μέρους του εν Αθήναις Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών μετά μελών αυτού.
– Την Ευγεν. κ. Naciye Koçak, εντεύθεν, μετά της μητρός αυτής Ευγεν. κ. Servet και της θυγατρός αυτής Serena Katharina.
– Τούς Εντιμ. κ. Θεόδωρον Χαρτοματσίδην, Γεν. Διευθυντήν του Οργανισμού Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας, εκ Κοζάνης, και κ. Enis Tulça, Υφηγητήν του Πανεπιστημίου Galatasaray.
– Τον Εντιμ. κ. Αθανάσιον Σιμιτσίογλου, υποβαλόντα σέβη επί τοις διαγενομένοις ονομαστηρίοις του, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Ελένης, εντεύθεν.
– Την Ευγεν. κ. Σεμίραμιν Κ. Καρνέζου, μετά της θυγατρός αυτής Ευγεν. κ. Ελένης, εξ Αμερικής.
– Τον Εντιμ. κ. Στυλιανόν Πούλαδον, εξ Αθηνών.
– Τον Εντιμ. κ. Περικλήν Καρδαμπίκην μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Χρυσάνθης, και τον Εντιμ. κ. Κωνσταντίνον Σοφιανόπουλον, εκ Πατρών.
* * *  

Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, την μεσημβρίαν της Κυριακής, 25ης τ.μ., μετέβη μετά της συνοδείας Αυτού, εις το Μητροπολιτικόν Μέγαρον Χαλκηδόνος και ηυχήθη αδελφικώς τω Σεβ. Μητροπολίτη Γέροντι Χαλκηδόνος κ. Αθανασίω, επί τοις διαγενομένοις ονομαστηρίοις αυτού. Ετικέτες