Ο εορτασμός της μνήμης του Ιερού Φωτίου στη Χάλκη

Loading...


Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επί τη ιερά Μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών Φωτίου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, του Ομολογητού, ανιδρυτού της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης, εχοροστάτησεν εν τω Ναϋδρίω αυτής κατά την Θείαν Λειτουργίαν της Πέμπτης, 6ης Φεβρουαρίου.

Μετά την απόλυσιν, ανεγνώσθη υπό του Πατριάρχου Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως των ψυχών του αοιδίμου Πατριάρχου Φωτίου Β’ και των αειμνήστων Μητροπολιτών Γέροντος Ηρακλείας Φωτίου και Κορυτσάς Φωτίου και του αειμνήστου Ιερομονάχου Φωτίου Γεωργιάδου, συγγενούς Αυτού εξ Ίμβρου, αποφοίτου της Θεολογικής Σχολής Χάλκης, διακονήσαντος επί σειράν ετών εν Ρουμανία.

Εκκλησιάσθησαν οι Σεβ. Μητροπολίται Γέρων Δέρκων κ. Απόστολος, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Πριγκηποννήσων κ. Ιάκωβος και Μύρων κ. Χρυσόστομος, Πρόεδρος και μέλη της Εφορείας, και Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίος, ο Πανιερ. Αρχιεπίσκοπος Ανθηδώνος κ. Νεκτάριος, Επίτροπος του Παναγίου ενταύθα, η Εξοχ. κ. Ντόρα Μπακογιάννη, τέως Υπουργός-Βουλευτής, μετά της συνοδείας αυτής, οι Εντιμ. κ. κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, Πρόξενος της Ελλάδος, και Καμίλ Ζίγκλερ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, εξ Αθηνών, μετά συνεργατών αυτού, όμιλοι προσκυνητών εξ Ελλάδος και πιστοί εντεύθεν.

Κατά την επακολουθήσασαν δεξίωσιν εν τω Συνοδικώ της Ιεράς Μονής ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ελπιδοφόρος, Ηγούμενος αυτής, η Εξοχ. κ. Ντόρα Μπακογιάννη, ο Εντιμ. κ. Καμίλ Ζίγκλερ, αναγγείλας την χορηγίαν του υπ’αυτόν Οργανισμού διά την ψηφιοποίησιν της ιστορικής Βιβλιοθήκης της Μονής, και ο Πατριάρχης, Όστις και ηυλόγησε την μεσημβρίαν την Μοναστηριακήν Τράπεζαν.

alt

alt

alt

alt

altΕτικέτες