Οι συναντήσεις του Οικ.Πατριάρχη με τον Κηφισίας Κύριλλο και άλλες επαφές

Loading...


Διήμερο με πολλές συναντήσεις και εκδηλώσεις ήταν αυτό που ολοκληρώθηκε σήμερα για τον Οικουμενικό Πατριάρχη.

Ο κ.κ. Βαρθολομαίος μεταξύ άλλων συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη Κηφισίας κ.Κύριλλο και την Περιφερειάρχη Αττικής, Ρένα Δούρου.

Συγκεκριμένα, το ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου αναφέρει:

Το εσπέρας της Πέμπτης, 18ης Ιουνίου, η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος υπό του Ιερολ. Διακόνου της Σειράς κ. Γρηγορίου, διεπεραιώθη εις Χάλκην και ανήλθεν εις την Ι. Μονήν Αγίας Τριάδος, ένθα ωμίλησε κατά την έναρξιν του Συνεδρίου, με θέμα «Τέλος της ζωής στον καρκίνο: Η ανατριχίλα των συνόρων». Μεταξύ των συμμετεχόντων επιστημόνων ήτο και ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος.
* * *
Η Α .Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εδέχθη εις ακρόασιν:
– Τον Σεβ. Μητροπολίτην Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού κ. Κύριλλον.
– Τον Αιδεσιμ. Πάστορa κ. Benjamin Van Rensburg, επί τη οριστική αναχωρήσει αυτού εκ της Πόλεως, κατόπιν μεταθέσεως εις Σκωτίαν.
– Τον Εντιμ. κ. Lukasz Paprotny, Πρόξενον της Πολωνίας ενταύθα, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Malgorzata και των υιών των Jerzy, Bartlomiej και Stanislaw.
– Την Ελλογ. κ. Μαλαματήν Βαλάκου-Θεοδωρούδη, Ομότιμον Καθηγήτριαν Νομικής, μετά του συζύγου αυτής Εντιμ. κ. Θεοδώρου, εκ Θεσσαλονίκης.
– Τον Εντιμ. κ. Hakan Gülerce, εκ του «İstanbul İlim ve Kültür Vakfı», μεθ᾿ ομίλου επιστημόνων εξ Αμερικής και εντεύθεν.
– Τον Εντιμ. κ. Δημήτριον Βαφειάδην και την Ευγεν. κ. Αναστασίαν Λιβανού, εξ Αθηνών.
– Την Ελλογ. κ. Δέσποιναν Βασιλειάδου, Εκπαιδευτικόν, εντεύθεν.
– Τον Εντιμ. κ. Ιωάννην Μανούσσον, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Βαρβάρας, εξ Αμερικής.
* * *
Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εξεπροσωπήθη υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Γερμανού, συνοδευομένου υπό του Αιδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Μαγιόγλου, κατά την κηδείαν του εκλιπόντος Süleyman Demirel, πρώην Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας, εν τη εν Αγκύρα Μ. Εθνοσυνελεύσει και τω τεμένει Kocatepe, την Παρασκευήν, 19ην Ιουνίου.

Eιδήσεις (18-6-2015)
Η Α .Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εδέχθη εις ακρόασιν:
– Τον Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Δέρκων κ. Απόστολον, εξαιτησάμενον τας σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς, επί τοις εγγίζουσιν ονομαστηρίοις αυτού.
– Τον Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Ευάγγελον, λαβόντα εν τω Πατριαρχικώ Γραφείω τα εύσημα του επιτίμου μέλους του εν Αθήναις Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός», παρά του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Δημητρίου Στρατή, εκ της Ι. Μητροπόλεως Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού, τακτικού μέλους του ως άνω Συλλόγου, παρουσία Κληρικών της Πατριαρχικής Αυλής.
– Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Σπυρίδωνα Κατραμάδον, εκ της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών, μεθ᾿ ομίλου προσκυνητών εκ της ενορίας Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ηλιουπόλεως.
– Την Εξοχ. κ. Ρέναν Δούρου, Περιφεριάρχην Αττικής, μετά του Εντιμ. κ. Γεωργίου Καραμέρου, Αντιπεριφερειάρχου βορείου τομέως.
– Την Ευγεν. κυρίαν Ester Lauferova, Γεν. Πρόξενον της Τσεχίας εν τη Πόλει, αναχωρούσαν οριστικώς εντεύθεν επί τη μεταθέσει αυτής εις Πράγαν.
– Την Ελλογ. κ. Βικτωρίαν Λαιμοπούλου, Λυκειάρχην της Πατριαρχικής Μ. του Γένους Σχολής, μετά των εφετεινών αποφοίτων αυτής, ούς ο Πατριάρχης ηυλόγησε και συνεχάρη πατρικώς.
– Τον Εντιμ. κ. Ανδριανόν Γιάννου, Αντιπρόεδρον της Νεολαίας του Ευρωπαικού Λαικού Κόμματος. Την Ευγεν. κ. Μαρίαν Ρισσάκη, Δημοσιογράφον, εκ Μόντρεαλ.
– Τον Ελλογ. κ. Ανέστην Βασιλακέρην, Καθηγητήν Ιστορίας εν τω Πανεπιστημίω Βοσπόρου.
* * *
Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εξεπροσωπήθη:
Υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Γερμανού, κατά το δοθέν υπό του Εντιμ. κ. Μurat Hazinedar, Δημάρχου Beşiktaş, δείπνον (iftar), εν τη αποβάθρα Barbaros Hayrettin Paşa, το εσπέρας της Πέμπτης, 18ης Ιουνίου.Ετικέτες