Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη συναντήθηκε ο Δημητριάδος Ιγνάτιος

Loading...


Στο Φανάρι βρέθηκε ο Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ.Ιγνάτιος και είχε κατ’ιδίαν συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.Βαρθολομαίο.

Ο Παναγιώτατος είχε επίσης συνεργασία με την Διαρκή Επιτροπή Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και των Μη Χαλκηδονίων Εκκλησιών και των Ηνωμένων Βιβλικών Εταιριών.

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου αναφέρει χαρακτηριστικά: «Το εσπέρας της Τρίτης, 14ης Απριλίου, η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, τη συνοδεία του Πανοσιολ. Υπογραμματέως της Αγίας και Ι. Συνόδου Διακόνου κ. Ιωακείμ, παρεκάθησεν εις το διοργανωθέν εν τω Πανεπιστημίω «Kadir Has» δείπνον, εν τω πλαισίω της υπό τον τίτλον «Food for diplomacy» πρωτοβουλίας αυτού, παρουσία των Εντιμ. Γεν. Προξένων των Η.Π.Α. και της Ελλάδος, των Εντιμ. Προξένων της Ελλάδος, της Γαλλίας και του Ισραήλ, Ακαδημαικών και άλλων προσωπικοτήτων της τοπικής κοινωνίας, κατά το οποίον κύριος ομιλητής ήτο ο Εντιμ.κ. Ιωάννης Μπουτάρης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης.

– Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, την Τρίτην της Διακαινησίμου, 14ην Απριλίου, εδέχθη εν τω επισήμω Αυτού Γραφείω, την ενταύθα σεβασμίαν Ιεραρχίαν του Θρόνου, ήτις υπέβαλε τα εαυτής σέβη επί τω Πάσχα και αντήλλαξε μετ᾿ Αυτού τον εόρτιον Πασχάλιον ασπασμόν.
Εν συνεχεία, οι Σεβ. Αρχιερείς παρεκάθησαν εις το παρατεθέν εν τη Πατριαρχική Τραπέζη επίσημον γεύμα προς τιμήν του Εξοχ. Πρέσβεως κ. Νικολάου Ματθιουδάκη, Γεν. Προξένου της Ελλάδος εν τη Πόλει, επί τη κατ᾿ αυτάς οριστική αναχωρήσει αυτού εντεύθεν λόγω μεταθέσεώς του, καθ᾿ ο αντηλλάγησαν μεταξύ του Παναγιωτάτου και του Εξοχ. κ. Πρέσβεως αι κατάλληλοι προπόσεις.
* * *
Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εδέχθη εις ακρόασιν:
– Τον Σεβ. Μητροπολίτην Πισιδίας κ. Σωτήριον.
– Τον Σεβ. Μητροπολίτην Κωνσταντίας-Αμμοχώστου κ. Βασίλειον, εκ Κύπρου.
– Τον Αιδεσιμ. κ. Olav Fykse Tveit, Γενικόν Γραμματέα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, μετά του Σεβ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου, Αντιπροέδρου αυτού.
Την Μόνιμον Διαρκή Επιτροπήν Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας, των Μη Χαλκηδονίων Εκκλησιών και των Ηνωμένων Βιβλικών Εταιριών, υπό την προεδρίαν του Σεβ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου.
– Τον Σεβ. Μητροπολίτην Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιον.

– Τον Εξοχ. κ. Μάρκον Κυπριανού, πρώην Υπουργόν Εξωτερικών της Κύπρου, Αναπληρωτήν Πρόεδρον του Δημοκρατικού Κόμματος. Ομίλους προσκυνητών εκ των Ενοριών Αγίων Πάντων της Ι. Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, υπό την ηγεσίαν του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Κωνσταντίνου Φουντουκίδου, Αγίου Βασιλείου Αλεξανδρουπόλεως, υπό την ηγεσίαν του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Χαρίτωνος Ριζιώτου, Ζωοδόχου Πηγής Μυκόνου, υπό την ηγεσίαν του Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Πέτρου Μαραγκού, και εκ της Πανελληνίου Ενώσεως Κουβουκλιωτών Κοζάνης.

– Τούς Εντιμ. κ. Παναγιώτην Ψωμιάδην, πρώην Νομάρχην Θεσσαλονίκης, μετά των Εντιμ. κ. Νικολάου Δερβίση και κ. Σταύρου Οραήλογλου.
– Την Ελλογ. Δρα Angelika Claussen, Καθηγήτριαν, και τον Εντιμ. κ. Alper Öktem, εκ Γερμανίας, συνοδευομένους υπό της Ευγεν. κ. Ήβης Δερμαντζή.
– Τον Εντιμ. κ. Αριστείδην Βικέτον, Δημοσιογράφον, μετά της συζύγου αυτής Ευγεν. κ. Δεσποίνης, εκ Κύπρου.

– Τον Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, μετά των Οσιωτ. Μοναχών και των εκ των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής της Ιεράς Πατριαρχικής Μονής Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή, Εντιμ. κ. κ. Πέτρου Σαμαντζή και Μηνά Παπαγεωργίου, προσενεγκόντας τον ειθισμένον άρτον και την λαμπάδα, επί τη επικειμένη Πατριαρχική κα Συνοδική ιερουργία εν τη Ι. Μονή την Κυριακήν των Μυροφόρων.
– Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην του Οικουμενικού Θρόνου κ. Μακάριον Γρινιεζάκην, εκ της Ι. Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
– Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Ευδόκιμον Καρακουλάκην, εκ της Ι. Μητροπόλεως Ν. Ιωνίας και Φιλαδελφείας.

– Τούς Οσιώτ. Ιερομόναχον κ. Τιμόθεον και Διάκονον κ. Ευλόγιον Αγιοπαντελεημονίτας, εντεύθεν, προς υποβολήν σεβών επί τω Αγίω Πάσχα.
– Τον Εντιμ. κ. Ahmet Aydın, Νομάρχην, μετά του Εντιμ. κ. Ergun Oruç, Αστυνόμου.
– Τον Εντιμ. κ. Σταύρον Αστέρην, εκ Θεσσαλονίκης.
– Τον Εντιμ. κ. Νικόλαον Ανδρεάδην, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Βενετίας, συγγενείς αυτού, εξ Αθηνών.

– Την Ευγεν. κ. Αγγελικήν Στεφανίδου, μετά της θυγατρός αυτής Ιωάννας, εξ Αμερικής.
– Τον Εντιμ. κ. Γεώργιον Πριβίλοβιτς, Ιεροψάλτην, επί τοις επικειμένοις όνομαστηρίοις αυτού, εντεύθεν.
– Τούς Εντιμ. κ. Ιωάννην Μεσσαλάν και κ. Νικόλαον Παπαγεωργίου, εκ Πατρών.
* * *
Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης,εξεπροσωπήθη:
– Υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιών κ. Αθηναγόρου, κατά την υπό της Αρχιρραββινείας της Πόλεως διοργανωθείσαν τελετήν επί τη μνήμη του ολοκαυτώματος των Εβραίων, εν τη εν Karaköy Συναγωγή «Aşkenaz», την Τετάρτην, 15ην Απριλίου.
– Υπό του Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παισίου, Κωδικογράφου της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, κατά την υπό της Μουφτείας Beşiktaş διοργανωθείσαν εκδήλωσιν εν τοις πλαισίοις των εορτασμών επί τοις γενεθλίοις του ιδρυτού της Ισλαμικής Θρησκείας, εν τω εν Μεσαχώρω τεμένει «Büyük Mecidiye», την ιδίαν ημέραν.
– Υπό του Ιερολ. Διακόνου της Σειράς κ. Γρηγορίου, κατά την τελεσθείσαν Θείαν Λειτουργίαν εν τω Ιερώ Ναώ Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μουχλίου, επί τω καθιερωμένω Πασχαλινώ προσκυνήματι των μελών του Συνδέσμου Αποφοίτων Ιωακειμείου Παρθεναγωγείου, την Τρίτην της Διακαινησίμου, 14ην Απριλίου.».Ετικέτες