Η πανήγυρις της Φανερωμένης Κυζίκου στον Πατριαρχικό Ναό

Loading...


Eπί τη Αποδόσει της Εορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, καθ᾿ ην τιμάται η εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ φυλασσομένη θαυματουργός ιερά εικών της Παναγίας Φανερωμένης, θα χοροστατήση εν αυτώ κατά τον Εσπερινόν του Σαββάτου, 22ας Αυγούστου, και ώραν 4:00 μ. μ., και θα τελέση την Θείαν Λειτουργίαν της Κυριακής, 23ης ιδίου, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ικονίου κ. Θεόληπτος. 

 Ετικέτες