Η Εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Φανάρι

Loading...


Με τη δέουσα λαμπρότητα και κατάνυξη τιμήθηκε στο Φανάρι η μνήμη των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Οπως αναφέρεται σε σχετικό ανακοινωθέν:

Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, επί τη ι. μνήμη των Αγίων ενδόξων ισαποστόλων μεγάλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, εχοροστάτησε:

α) εν τω πανηγυρίσαντι ομωνύμω Ι. Ναώ της Μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου κατά τον τελεσθέντα Εσπερινόν της εορτής, την Παρασκευήν, 20ην Μαΐου, καθ᾿ ον τον θείον λόγον εκήρυξεν ο Πανοσιολ. Υπογραμματεύς της Αγίας και Ιεράς Συνόδου Διάκονος κ. Ιωακείμ. Ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Αρχιερατικώς Προιστάμενος της Κοινότητος Σταυροδρομίου, ο Παναγιώτατος, αναφερθείς εις την συμβολήν του Μ. Κωνσταντίνου εις την εδραίωσιν του Χριστιανισμού εν τω κόσμω και την επικειμένην σύγκλησιν της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, και, προτροπή Αυτού, ο παρεπιδημών Σεβ. Μητροπολίτης Όουλου κ. Ηλίας. Επηκολούθησε δεξίωσις εν τη Κοινοτική αιθούση, και

β) εν τω φερωνύμω Ι. Ναώ της Κοινότητος Υψωμαθείων, κατά την τελεσθείσαν Θείαν Λειτουργίαν, το Σάββατον, 21ην Μαίου, καθ᾿ ην εκήρυξε τον θείον λόγον ο Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Νήφων. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Επόπτης της Περιφερείας Υψωμαθείων, ο Εντιμ. κ. Γεώργιος Μπενλίσοι, Πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, και ο Πατριάρχης, ο Οποίος ανεφέρθη και εις την συγκαλουμένην κατ᾿ αυτάς εν τη Πόλει Παγκόσμιον Ανθρωπιστικήν Διάσκεψιν Κορυφής υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Εις αμφοτέρας τας Ακολουθίας εκκλησιάσθησαν ο εκ Φιλλανδίας Σεβ. Μητροπολίτης Όουλου κ. Ηλίας, μεθ᾿ ομίλου Κληρικών εκ της επαρχίας αυτού, ο Εξοχ. Πρέσβυς κ. Ευάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος της Ελλάδος εν τη Πόλει, και πλείστοι πιστοί.

* * *
Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εξεπροσωπήθη υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιών κ. Αθηναγόρου, κατά την εν τω Ι. Μητροπολιτικώ Ναώ Αγίας Παρασκευής Θεραπείων τελεσθείσαν Θείαν Λειτουργίαν, χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, και την επακολουθήσασαν δεξίωσιν, επί τοις ονομαστηρίοις αυτού, το Σάββατον, 21ην Μαΐου.
Το απόγευμα της ιδίας, ο Παναγιώτατος, μετά του Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, επεσκέφθη κατ᾿ οίκον τον ως άνω πολιόν Ιεράρχην και ηυχήθη αυτώ αδελφικώς τα εικότα.

* * *
Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εδέχθη εις ακρόασιν:
– Τον Σεβ. Μητροπολίτην Όουλου κ. Ηλίαν, εκ της Εκκλησίας Φιλλανδίας, μεθ᾿ ομάδος Κληρικών της επαρχίας αυτού. Τον Εντιμ. κ. Ernesto Pfirter, Γενικόν Πρόξενον της Αργεντινής ενταύθα, αναχωρούντα εκ της Πόλεως κατόπιν διορισμού αυτού ως Πρέσβεως της Χώρας του εν Κούβα.
– Την Ευγεν. κ. Ελένην Μωϋσάκη, Νομικόν, υποβαλούσαν σέβη επί τοις ονομαστηρίοις αυτής.
– Την Ευγεν. κ. Ελένην Κυπριανίδου, υπάλληλον των Πατριαρχείων, και τον Εντιμ. κ. Κωνσταντίνον Ταλιαδούρον, εκ των Γραμματέων αυτού, υποβαλόντας τα εαυτών σέβη επί τοις ονομαστηρίοις των.