Η εορτή της ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου στο Φανάρι

Loading...


Η εορτή της ανακομιδής των λειψάνων του εν Αγίοις Πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου εορτάστηκε στο Φανάρι…

Αναλυτικά: 

Η Α.Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, επί τη εορτή της ανακομιδής των λειψάνων του εν Αγίοις Πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου Αρχιεπισκόπου ΚΠόλεως, ούτινος τα ιερά Λείψανα φυλάσσονται εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ, εχοροστάτησεν εν αυτώ από του παραθρονίου κατά την Θ. Λειτουργίαν της Τρίτης, 27ης Ιανουαρίου, καθ᾿ ην εκκλησιάσθησαν οι Σεβ. Μητροπολίται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός και Κασσανδρείας κ. Νικόδημος.
* * *
Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εδέχθη εις ακρόασιν:
– Την υπό την προεδρείαν του Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Αποστόλου Εφορείαν της Ι. Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης, προσκαλέσασαν Αυτόν εις την επικειμένην πανήγυριν επί τη μνήμη του Ιερού Φωτίου του Ομολογητού, ανιδρυτού αυτής.
– Τον Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίον, Επόπτην της Περιφερείας Βοσπόρου, μετά του Αιδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Κυριακού Κεσίσογλου, Ιερατικώς Προισταμένου του Ι. Ναού Αγίου Χαραλάμπους της Κοινότητος Βεβεκίου, και της υπό την προεδρείαν του Ελλογ. κ. Γεωργίου Μπενλίσοι Εκκλησιαστικής αυτής Επιτροπής, κομίσαντας Αυτώ τον ειθισμένον άρτον, επί τη εγγιζούση πανηγύρει του Ιερού τούτου Ναού.
-Τον Σεβ. Μητροπολίτην Κασσανδρείας κ. Νικόδημον, συνοδευόμενον υπό ομίλου Κληρικών της Επαρχίας αυτού, υποβαλόντα δε την ευγνωμοσύνην εαυτού και του ποιμνίου του διά την πρόσφατον Αγιοκατάταξιν του π. Παισίου του Αγιορείτου, αναπαυομένου εν τοις ορίοις της Επαρχίας αυτού.
– Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Ιωσήφ Κατσούραν, εκ της Ι. Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ηγούμενον της Ι. Μονής Ευαγγελισμού Σκιάθου, μετά του Εντιμ. κ. Φωτίου Ελευθεριάδου.
– Τον Εντιμ. κ. Νικόλαον Καραγιαννίδην, Οδοντίατρον, εντεύθεν, ον και συνεχάρη επί τη αποφοιτήσει αυτού και τω ηυχήθη πατρικώς καλήν σταδιοδρομίαν. Ετικέτες