Η δραστηριότητα του Πατριαρχικού Επιτρόπου στον Π. Πατριαρχικό Ναό

Loading...


Ο Πατριαρχικός Επίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Αθανάσιος,εκπροσωπώντας τον Οικ. Πατριάρχη, παρέστη συμπροσευχόμενος από του Ι. Βήματος του Π. Πατριαρχικού Ναού, κατά την Θείαν Λειτουργίαν της Κυριακής, 28ης Ιουνίου, χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, καθ’ ην εκκλησιάσθησαν πιστοί εντεύθεν και εκ του εξωτερικού.

* * *
Η Α. Σεβασμιότης, ο Πατριαρχικός Επίτροπος, εδέχθη εις ακρόασιν:

– Τον Σεβ. Μητροπολίτην Κορέας κ. Αμβρόσιον.
– Tον Οσιωτ. Μοναχόν Νικόλαον Διονυσιάτην, μεθ’ ου έσχεν ιδιαιτέραν συνεργασίαν.
– Τον Εντιμολ. κ. Βασίλειον Σταυρίδην, Άρχοντα Διδάσκαλον του Ευαγγελίου-Καθηγητήν, εντεύθεν.
– Τον Εντιμολ. κ. Ευστράτιον Ζεγκίνην, Άρχοντα Μαίστορα της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, εκ Θεσσαλονίκης.
* * *

Η Α. Σεβασμιότης, ο Πατριαρχικός Επίτροπος, εξεπροσωπήθη:
– Υπό του Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Νήφωνος, κατά τους γάμους του ζεύγους Vladimir Kiryakof και Narod Ζurnacı, τελεσθέντας εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ, την Κυριακήν, 28ην Ιουνίου.

– Υπό του Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παισίου, Κωδικογράφου της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, κατά:

α) το δοθέν υπό του Ιδρύματος Ιδιωτικών Αρμενικών Σχολείων δείπνον (iftar), εν τη εν Pangaltı έδρα αυτού, την Πέμπτην, 25ην ιδίου, και
β) το εν τω εν Sarayburnu «Sepetçiler Kasrı» παρατεθέν υπό του Σοφολ. Δρος Rahmi Yaran, Μουφτή της Πόλεως, δείπνον (iftar), παρουσία του Εξοχ. κ. Ahmet Davutoğlu, Πρωθυπουργού της Τουρκίας, την Κυριακήν, 28ην τ. μ..

– Υπό του Πανοσιολ. Μ. Εκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά:

α) το δοθέν υπό του Ομίλου «Zekeriyaköy Rotaract Kulübü» δείπνον (iftar), εν ταίς εγκαταστάσεσι του εν Maçka Τεχνικού Πανεπιστημίου της Πόλεως (İ.T.Ü.), την Τρίτην, 23ην Ιουνίου, και

β) το εν τω Συνεδριακώ Κέντρω Κερατίου παρατεθέν υπό του Εντιμ. κ. Ahmet Lütfi Akar, Γεν. Προέδρου της Ερυθράς Ημισελήνου, δείπνον (iftar), τη υψηλή παρουσία του Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας Εξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, την Παρασκευήν, 26ην ιδίου.
-Υπό του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Αγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος των Πατριαρχείων, κατά την δοθείσαν υπό του Εξοχ. Πρέσβεως κ. Victor Tvircun, Γενικού Γραμματέως του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Μαύρης Θαλάσσης, δεξίωσιν, εν τη εν Emirgan έδρα του Οργανισμού, το εσπέρας της Πέμπτης, 25ης τ. μ.. Ετικέτες