Επιστημονική εσπερίδα για τον Πατριάρχη Χαντζέρη και την παιδεία στην Πόλη

Loading...


Επιστημονική εσπερίδα με θέμα “Ο Πατριάρχης Σαμουήλ Χαντζερής και η ελληνική παιδεία στην Πόλη (18ος-20ος αι.)» διοργανώνει η Κοινότητα Νεοχωρίου το Σάββατο 7 Ιουνίου 2014, στις 17:00, στο Σισμανόγλειο Μέγαρο του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στην Πόλη.

Για το έργο και την προσωπικότητα του Πατριάρχου Σαμουήλ Χαντζερή ο οποίος υπήρξε εμπνευστής και θεμελιωτής της κοινοτικής παιδείας, αλλά και ο ιδρυτής του σχολείου του Νεοχωρίου θα μιλήσουν έγκριτοι πανεπιστημιακοί από Ελλάδα, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα: 

 17:00-17:15 Έναρξη / Χαιρετισμοί
17:15-17:35 Αθανάσιος Καραθανάσης, Ομότιμος Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. / Βασίλειος Κουκουσάς, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ., “Ἡ προσωπικότης του Πατριάρχου Σαμουήλ Χαντζερή, γενικώς εξεταζομένη”.
17:35-17:55 Ιωάννης Μπάκας, Ἐπίκ. Καθηγητής Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ., “Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον την εποχήν του Πατριάρχου Σαμουήλ Χαντζερή”.
17:55-18:15 Πασχάλης Βαλσαμίδης, Λέκτωρ Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών Δ.Π.Θ., “Ἡ εκπαιδευτική κατάσταση της Κοινότητας Κεφελίκιοϊ”. Ετικέτες