Επίσκοπο Χαριουπόλεως εξέλεξε η Ιερά Σύνοδος του Οικ.Πατριαρχείου

Loading...


Ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου κ. Ιωάννης Renneteau εξελέγη Επίσκοπος Χαριουπόλεως.

Η εκλογή έγινε κατά την τακτική συνεδρίαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριρχείου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Φαναρίου: «Συνήλθεν, υπό την προεδρείαν της Α. Θ. Παναγιότητος, η Αγία και Ιερά Σύνοδος εις τας τακτικάς αυτής συνεδρίας από της Τετάρτης, 11ης, μέχρι και της Παρασκευής, 13ης τ. μ. Φεβρουαρίου 2015.

Κατ᾿ αυτάς εθεωρήθησαν άπαντα τα εν τη ημερησία διατάξει αναγεγραμμένα θέματα και ελήφθησαν επ’ αυτών αι προσήκουσαι αποφάσεις.

Κατά την τελευταίαν συνεδρίαν, προτάσει της Α. Θ. Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, ψήφων κανονικών γενομένων υπό της Αγίας και Ιεράς Συνόδου εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου κ. Ιωάννης Renneteau, Ιερατικώς Προϊστάμενος της Γαλλοφώνου Ενορίας της Αγίας Αικατερίνης-Αγίας Τριάδος Γενεύης, της Ιεράς Μητροπόλεως Ελβετίας, εξελέγη παμψηφεί Βοηθός Επίσκοπος παρ᾿ Αυτώ, υπό τον τίτλον της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Χαριουπόλεως, τον οποίον ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα διαθέση διά τας ανάγκας της Πατριαρχικής Εξαρχίας των εν Δυτική Ευρώπη Ορθοδόξων Παροικιών Ρωσσικής Παραδόσεως.

Εν τέλει της συνεδρίας ταύτης, αντηλλάγησαν μεταξύ του Σεβ. Μητροπολίτου Σικάγου κ. Ιακώβου, εκ μέρους των αποχωρούντων μελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, και της Α. Θ. Παναγιότητος προσφωνήσεις και αντιφωνήσεις επί τη λήξει της παρούσης συνοδικής περιόδου».Ετικέτες