Βαρθολομαίος: Συλλυπήτηρια στον βασιλιά της Ολλανδίας, συγχαρητήρια στον Γιούνκερ

Loading...


Συλλυπητήριο μήνυμα προς τον Βασιλιά της Ολλανδίας για το αεροπορικό δυστύχημα στην Ουκρανία απέστειλε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Παράλληλα σε άλλο μήνυμα συνεχάρη τον Ζ.Κ. Γιούνκερ για την εκλογή του ως νέου Προέδρου της Επιτροπής της Ευρωπαικής Ενώσεως

Αναλυτικά: 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης επί τω ακούσματι του τραγικού αεροπορικού δυστυχήματος εν Ουκρανία, καθ᾿ο απώλεσαν την ζωήν των και πολλοί Ολλανδοί πολίται, απέστειλε θερμόν συλλυπητήριον Μήνυμα τη Α. Μεγαλειότητι, τω Βασιλεί Willem-Alexander, μεθ᾿ ου είχε συναντηθή εν τω Βασιλικώ Οίκω της Ολλανδικής Πρωτευούσης τον παρελθόντα Απρίλιον.

Επί τη εκλογή του Εξοχ. κ. Jean- Claude Juncker ως νέου Προέδρου της Επιτροπής της Ευρωπαικής Ενώσεως, η Α.Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης απέστειλεν αυτώ εγκάρδιον συγχαρητήριον Μήνυμα, ευχηθείς επιτυχίαν εις τα υψηλά καθήκοντα αυτού και υπογραμμίσας την ανάγκην μιάς περισσότερον ηνωμένης Ευρώπης. Ετικέτες