Το Θρήσκευμα και στο νέο τύπο Απολυτηρίου Λυκείου

Loading...


Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (τ.Β΄, 2086/2016) η Υ.Α. 105228/Δ2 που αφορά τον «Καθορισμό του τύπου των τίτλων του Γενικού Λυκείου».

Στο ΦΕΚ περιέχονται υποδείγματα των τίτλων των της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής). Σε αυτά, όπως και μέχρι σήμερα, συνεχίζει να αναγράφεται μεταξύ άλλων στοιχείων και το του .

 

ΦΕΚ_ΤΙΤΛΟΙ ΛΥΚΕΙΟΥ by thriskeftika blogspot gr on Scribd