Το νέο ΔΣ της Πανελλήνιας Ενωσης Θεολόγων

Loading...


Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ύστερα από τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 17 Νοεμβρίου.

Χθες στην έδρα της ΠΕΘ στην Αθήνα συνήλθαν σε συνεδρίαση τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο αποτελείται από τους:

Πρόεδρος: Ηρακλής Ρεράκης
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Κουρεμπελές
Γενικός Γραμματέας: Παναγιώτης Τσαγκάρης
Ειδικός Γραμματέας: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου
Ταμίας: Λέων – Βάλτερ Μπράνγκ
Κοσμήτορας: Μαρία Ράντζου
Έφορος: Ευάγγελος Πονηρός
Μέλος: Οικονόμου Δημήτριος
Μέλος: Γκουρβέλος Παναγιώτης

Διαβάστε εδώ:  Βουλή: Εντονες κόντρες για το ουδετερόθρησκο κράτος

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύτηκε να ακολουθήσει διευρυμένη δράση προς υλοποίηση των στόχων και των αρχών της Πανελλήνιας Ένωσης , σύμφωνα με το Καταστατικό της.

Βασικές προτεραιότητες του νέου ΔΣ θα είναι:

α) Η ύπαρξη ενός μαθήματος με ορθόδοξο Θεολογικό χαρακτήρα, προσανατολισμό, σκοπό και περιεχόμενο.
β) Η παιδαγωγική δόμηση και μεθοδολογία του.
γ) Η στήριξη των εκπαιδευτικών Θεολόγων (διορισμένων και αδιόριστων).
δ) Η διαφύλαξη των ωρών διδασκαλίας του μαθήματός μας.
ε) Η θετική και αποτελεσματική έκβαση όλων των ζητημάτων που αφορούν στον κλάδο μας.tilegrafima.gr