Τι απαντά το Υπ.Παιδείας στην προσφυγή στο ΣτΕ για τους σημαιοφόρους

Loading...


Το Προεδρικό Διάταγμα βάσει του οποίου η επιλογή των σημαιοφόρων στα δημοτικά γίνεται με κλήρωση είχε υποβληθεί στο ΣτΕ για έλεγχο νομιμότητας, τονίζει το υπουργείο Παιδείας, με αφορμή την προσφυγή στο ανώτατο δικαστήριο γονέων που υποστηρίζουν ότι το Π.Δ. είναι αντισυνταγματικό και παράνομο.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο τονίζει ότι: Το Προεδρικό Διάταγμα 79/2017 (που ρυθμίσει μία σειρά θεμάτων της καθημερινής λειτουργίας των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών σχολείων) έχει ακολουθήσει την προβλεπόμενη για όλα τα Π.Δ. διαδικασία έκδοσης. Έχει υποβληθεί στο ΣτΕ για έλεγχο νομιμότητας κι έχουν ενσωματωθεί παρατηρήσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου πριν από την τελική του υπογραφή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Οι γονείς επτά αριστούχων μαθητών της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού στην προσφυγή τους αναφέρουν ότι ο ορισμός του σημαιοφόρου με κλήρωση «μπορεί να αναδείξει ως σημαιοφόρο και τον πλέον ανίκανο μαθητή ή και τον έχοντα επιδείξει την πλέον κακή διαγωγή, καθ΄ όσον κανένα κριτήριο αξιοκρατικό δεν θεσπίζει», προσθέτοντας πως το θέμα της σημαίας δεν μπορεί να ρυθμίζεται κατά την εκάστοτε βούληση του υπουργού Παιδείας και ειδικά όταν η νομοθετική ρύθμιση μπορεί να έχει και χαρακτήρα «πολιτικοιδεολογικό».

Διαβάστε εδώ:  Γονείς στο ΣτΕ για την κλήρωση σημαιοφόρου των παρελάσεων

Τονίζουν ακόμη ότι «για να τιμηθεί η ελληνική σημαία είχε καθοριστεί ότι κατά τις παρελάσεις θα φέρεται από άτομο υψηλού μαθητικού επιπέδου και αυτό όχι βέβαια για να τιμηθεί ο μαθητής, αλλά για να τιμηθεί η σημαία», επισημαίνοντας
ότι η διάταξη του διατάγματος είναι άκυρη κατά το σκέλος εκείνο που αναφέρει ότι την ελληνική σημαία κατά τις παρελάσεις μπορεί να την φέρει ακόμα και ο χειρότερος από πλευράς βαθμολογίας και διαγωγής μαθητής.

«Το προσβαλλόμενο Προεδρικό Διάταγμα μη επικαλούμενο ειδική διάταξη νόμου που να του επιτρέπει να ρυθμίζει ποιος θα κρατά την Ελληνική σημαία στις εθνικές εορτές με κριτήρια ιδεολογικοπολιτικά είναι μη νόμιμο, καθώς εκδόθηκε κατά σαφή υπέρβαση νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως» αναφέρουν οι γονείς στην προσφυγή τους και προσθέτουν ότι «όλως αιφνίδια και αναιτιολόγητα το υπουργείο Παιδείας ήρθε και άλλαξε μια τακτική η οποία έχει παγιωθεί εδώ και πολλές δεκαετίες στην χώρα μας, για την οποία κανείς δεν είχε αντιταχθεί και δεν είχε ζητήσει την σημαία κατά τις παρελάσεις να μην τη φέρει ο άριστος από τους μαθητές, αλλά όποιος τύχει κατά την κλήρωση, ακόμη αν ο κάποιος άλλος είναι ο πιο ατίθασος ή ο έχων την πλέον κακή διαγωγή».tilegrafima.gr