Τα νέα Προγράμματα Σπουδών και οι Φάκελοι Μαθητή για τα Θρησκευτικά στα Πεπραγμένα ΙΕΠ 2015-2018

Loading...


: Το ΙΕΠ κυκλοφόρησε φυλλάδιο 52 σελίδων και δημιούργησε ιστοσελίδα με τα Πεπραγμένα των ετών 2015-2018.

Στο 3ο κεφάλαιο με τίτλο «ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ-ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ» μεταξύ άλλων αναφέρονται τα «Νέα ΠΣ στα Θρησκευτικά Επιτροπή εκπόνησε νέα ΠΣ για το μάθημα των Θρησκευτικών, σχεδίασε και προγραμ- μάτισε την επιμόρφωση πάνω σε αυτά και παρήγαγε υλικό σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή (Φάκελος Μαθητή). http://www.iep.edu.gr/el/component/k2/178-nps-thriskeutika».

Στο 4ο κεφάλαιο που αναφέρεται στα «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ανάμεσα στα Σχολικά Εγχειρίδια αναφέρονται και οι «Φάκελοι Μαθητή για τα νέα ΠΣ των Θρησκευτικών (Γ’ Δημοτικού έως Γ’ Λυκείου). http://www.iep.edu.gr/el/thriskeftika».

Επίσης στους Οδηγούς αναφέρεται η «Εκπόνηση Οδηγών Εκπαιδευτικού για τα Θρησκευτικά Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, τα οποία εφαρμόστηκαν κατά το σχολικό έτος 2016-2017. Ακολούθησε η αποτίμηση της εφαρμογής τους, η πραγματοποίηση ενός ευρύτερου διάλογου μεταξύ φορέων που σχετίζονται με το μάθημα και η τελική έκδοση των νέων Προγραμμάτων Σπουδών στα Θρησκευτικά Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου».tilegrafima.gr