Παραμένουν τα Θρησκευτικά του ΣΥΡΙΖΑ και το 2020

Loading...


Από τον Αντώνη Τριανταφύλλου
Τι και αν έχουν περάσει δυο χρόνια από τότε που η Εκκλησία και η τότε κυβέρνηση του είχαν συμφωνήσει να ξεκινήσει διάλογο για το μάθημα των , οι συζητήσεις τίποτα το καινούργιο δεν έχουν αποδώσει και για μια ακόμη χρονιά οι μαθητές θα κάνουν μάθημα με τους φακέλους σπουδών.

Σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, για το μάθημα των Θρησκευτικών στο Δημοτικό Σχολείο για το έτος 2019-2020, ισχύουν η ύλη και οι οδηγίες διδασκαλίας, όπως έχουν οριστεί για το σχολικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με το Φ.20/159400/174934/Δ1/18-10-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. («Διδακτέα ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Κοινωνικών Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο, για το σχολικό έτος 2017-18»).

Από το 2017 έχει ξεκινήσει διάλογος ανάμεσα στην Εκκλησία και το υπουργείο Παιδείας. Όπως είναι φυσικό ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο σχολικό βιβλίο δεν γράφεται στο πόδι. Ούτε μπορεί να γραφτεί σε μια ημέρα. Από την στιγμή που θα πάρει έγκριση η συγγραφική ομάδα μέχρι το πρόγραμμα σπουδών και τα νέα σχολικά εγχειρίδια να βρουν το δρόμο προς τις αίθουσες απαιτείται χρόνος περίπου πέντε ετών. Μέχρι τότε μάλλον οι μαθητές θα συνεχίσουν να μαθαίνουν τα Θρησκευτικά από φακέλους σπουδών και μόνο με το φιλότιμο των θεολόγων και των δασκάλων τους…tilegrafima.gr