Παπάς συνδικαλιστής στο υπουργείο Παιδείας

Loading...


«Ή παπάς παπάς, ή ζευγάς ζευγάς» λέει ο θυμόσοφος λαός και εννοεί βέβαια πως ο καθένας μας μπορεί να αναλάβει έναν μόνο συγκεκριμένο ρόλο, όχι πολλαπλούς. Ο παπάς δεν μπορεί να είναι γεωργός, ούτε ο γεωργός να γίνει παπάς.

Μπορεί όμως ο παπάς να είναι και συνδικαλιστής; Από ότι φαίνεται μπορεί κι αυτό συμβαίνει στο υπουργείο Παιδείας…
Ιερέας εξελέγη πρόσφατα ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου Εργαζομένων στο υπουργείο Παιδείας. Πρόκειται για ιερωμένο που εργάζεται στο υπουργείο Παιδείας και απασχολείται με θέματα εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. Ανήκει δε σε μεγάλη Μητρόπολη της Αττικής…