Ο Αναστάσιος αρνήθηκε να δώσει το παρών στη Σύναξη της Ιορδανίας

Loading...


Αρνητικά απάντησε ο στην πρόσκληση του να συμμετάσχει στη Σύναξη Προκαθημένων της Ιορδανίας.

Ο Ιεράρχης αναφέρει ως λόγους της άρνησής του το γεγονός πως μια τέτοιου είδους συνάντηση αποτελεί προνόμιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και εν συνεχεία σημειώνει πως αντί να συμβάλει στη βελτίωση της ενότητας, θα περιπλέξει ακόμα περισσότερο την κατάσταση.

Αναλυτικά η επιστολή:

Εν Τιράνοις, 8 Ιανουαρίου 2020

Μακαριώτατε και Θειότατε Πατριάρχα της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης, εν Χριστώ τω Θεώ λίαν αγαπητέ και περιπόθητε αδελφέ και συλλειτουργέ, κύριε Θεόφιλε, την Υμετέραν Θειοτάτην Μακαριότητα εν Κυρίω κατασπαζόμενοι, υπερήδιστα προσαγορεύομεν.

Mετά προσοχής εμελετήσαμεν το από 12ης Δεκεμβρίου 2019 Γράμμα της Υμετέρας Θειοτάτης Μακαριότητος, διά του οποίου προσκαλείτε τους Προκαθημένους των Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών εις μίαν «αδελφικήν συνάντησιν εν αγάπη» εις Ιορδανίαν κατά τα τέλη Φεβρουαρίου ε. ε. Ου παύομεν φρονούντες, όπως έχομεν επισήμως εγγράφως διατυπώσει από τας αρχάς του λήξαντος έτους, ότι: «Στοιχούσα τω περί συνοδικότητος πνεύματι της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, η κατ’ Αλβανίαν Ορθόδοξος Αυτοκέφαλος Εκκλησία απευθύνει θερμήν παράκλησιν, όπως το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, αξιοποιούν το κατ’εξοχήν προνόμιον του συντονισμού των Ορθοδόξων Εκκλησιών, συγκαλέση το συντομώτερον δυνατόν Πανορθόδοξον Σύναξιν ή Σύνοδον, προκειμένου να προληφθή ο εμφανής κίνδυνος δημιουργίας οδυνηρού Σχίσματος, απειλούντος την αξιοπιστίαν της Ορθοδοξίας και την πειστικήν αυτής μαρτυρίαν εις τον σύγχρονον κόσμον.» (Γράμμα προς την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαίον, 14ης Ιανουαρίου 2019).

Και επίσης εις την «Έκκληση –Δέηση για την υπέρβαση της εκκλησιαστικής πολώσεως», την αποσταλείσαν την 20η Νοεμβρίου 2019 προς άπαντας τους Προκαθημένους, επανελάβομεν: «Η πρωτοβουλία για τη θεραπευτική αγωγή της νέας πραγματικότητος ανήκει αναμφιβόλως στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αλλά και όλες οι Αυτοκέφαλες Εκκλησίες, όλοι ανεξαιρέτως οι Ορθόδοξοι, έχουμε ευθύνη να συμβάλουμε στη συμφιλίωση».

Διαβάστε εδώ:  Στα Τζαμιά λέμε ΝΑΙ και στις Εκκλησίες ΟΧΙ;

Η Υμετέρα, όμως, πρότασις διά συνάντησιν εις Ιορδανίαν, όπως πλέον είναι πρόδηλον, αντί να συμβάλη εις την βελτίωσιν της ενότητος θα περιπλέξη έτι πλείον την επιβαλλομένην θεραπευτικήν αγωγήν.

Διό δεν δυνάμεθα να μετάσχωμεν εις την προτεινομένην συνάντησιν.

Ευχόμενοι όπως «ο επιφανείς Χριστός ο Θεός ημών», οδηγήση τους έχοντας ιδιαιτέραν ευθυνην εν τη Εκκλησία Αυτόύ «ην περιεποιήσατο διά του ιδίου αίματος» εις οδούς συμφιλιώσεως και ειρήνης, διατελούμεν μετά πάσης τιμής και βαθυτάτης αγάπης εν Χριστώ τω επιφανέντι Θεώ και φωτίσαντι τον κόσμον.

Της Υμετέρας Θειοτάτης Μακαριότητος,

αγαπητός εν Αυτώ αδελφός

† Αναστάσιος

Αρχιεπίσκοπος Tιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας

 • Διαβάστε όλες τις ειδήσεις  και τα εκκλησιαστικά ΝΕΑ από το vimaorthodoxias.gr • Ορθοδοξία : Όλα τα ΝΕΑ για τις μητροπόλεις

  Επικαιρότητα ΕΔΩ 

  Εορτολόγιο : Γιορτή σήμερα - Όλες οι γιορτές

  Όλες οι προσευχές : Προσευχή 

   
 • tilegrafima.gr