Μητροπολίτης ψήφισε τον Νίκο Φίλη…

Loading...


Διάθεση για χιούμορ είχε φαίνεται ένας .

Στην καταμέτρηση για το της βρέθηκε μία ψήφος που ανέφερε το όνομα του .

Αρκετοί ξέσπασαν σε γέλια εντός της αίθουσας…