Κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. για δικαίωμα εγγραφής

Loading...


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

διαφοράς μισθού ως δικαίωμα εγγραφής αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του . Αναλυτικά :

 

1484. ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕ ΜΤΠΥ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.pdf by vasileiosmail on Scribd

 

 

26541-7-7-2016.pdf by vasileiosmail on Scribd