ΚΕΑ: Σήμερα η πληρωμή για το keaprogram

Loading...


Αρχισε χθες και ολοκληρώνεται σήμερα η πληρωμή για τους δικαιούχους του (keaprogram.gr) της δόσης Αυγούστου 2017.

Η Υπουργός, Εφη Αχτσιόγλου, ενέκρινε τη μεταφορά πίστωσης ύψους εξήντα ενός εκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και πενήντα ενός λεπτών (€ 61.738.385,51) προκειμένου να προχωρήσει στην καταβολή της πληρωμής μηνός Αυγούστου 2017 του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους 266.407 (διακόσιους εξήντα έξι χιλιάδες τετρακόσιους επτά).

Διαβάστε εδώ:  ΑΣΕΠ: Ποιες θέσεις ανοίγουν στο Δημόσιο από τον Σεπτέμβριο

Η πληρωμή έχει ξεκινήσει από χθες (24/8) το μεσημέρι και θα έχει ολοκληρωθεί έως σήμερα.