Η Ι. Μ. Ελευθερουπόλεως θέλει να λειτουργήσει κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων

Loading...


Στη σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Παγγαίου πρόκειται να γνωστοποιηθούν λεπτομέρειες της κοινής προσπάθειας και συνεργασίας του Δήμου Παγγαίου και της Ιεράς Μητροπόλεως Ελευθερούπολης.

Ομόφωνα το δημοτικό συμβούλιο στις 19 Δεκεμβρίου συμφώνησε να συνεργαστεί με την Μητρόπολη ώστε να αξιοποιηθεί το παλιό και κλειστό οικοτροφείο θηλέων, που βρίσκεται στην Ελευθερούπολη και ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη.

Ο Δήμος Παγγαίου θα υποστηρίξει την πρωτοβουλία της Ιεράς Μητρόπολης προς αξιοποίηση του ακινήτου για κοινωνικούς λόγους. Ουσιαστικά, η Μητρόπολη επιθυμεί να λειτουργήσει στο παλιό οικοτροφείο θηλέων ένα κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων. Για την υλοποίηση του στόχου θα πρέπει να μεσολαβήσουν τεχνικές παρεμβάσεις κι αυτό είναι το σημείο επέμβασης του Δήμου Παγγαίου. Θα μεσολαβήσει προκειμένου το έργο να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ, ώστε το έργο να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2013.

Ο δήμαρχος Παγγαίου Φίλιππος Αναστασιάδης σκοπεύει να απευθυνθεί στο υπουργείο ανάπτυξης, σε τμήμα δηλαδή του προγράμματος ΕΣΠΑ, όντας σίγουρος ότι όλα μπορούν να τακτοποιηθούν έως το έτος ολοκλήρωσης του ΕΣΠΑ. Το δημοτικό συμβούλιο Παγγαίου έχει ήδη συμφωνήσει ώστε να υπάρξει προσωρινή σύμβαση παραχώρησης του ακινήτου κατά χρήση, προκειμένου ο Δήμος Παγγαίου να ωριμάσει το έργο, να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση κι όταν το οικοτροφείο μετατραπεί σε κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων τότε το οίκημα να επανέλθει στην Ιερά Μητρόπολη Ελευθερούπολης.

Σήμερα, στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Παγγαίου θα κοπεί και η βασιλόπιτα για το καλό του νέου έτους. Άρα, παρόντας θα είναι και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως προκειμένου να παραθέσει το όραμά του για την αξιοποίηση του ακινήτου. Στην απόφαση του σώματος που είχε ληφθεί στις 19 Δεκεμβρίου προβλέπονταν τα εξής:

Ο ∆ήμος Παγγαίου θα επιχειρήσει να εντάξει την αναβάθμιση των υποδομών του ως άνω ακινήτου σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή/και άλλες πηγές χρηματοδότησης, κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο (έως 31.12.2023), για την αναβάθμιση των σχετικών υποδομών ώστε να είναι κατάλληλες για λειτουργία κοινωνικής υποδομής όπως Κέντρου Φροντίδας Ηλικιωμένων, κ.α. Εφόσον δεν ευοδωθούν οι διαδικασίες χρηματοδότησης της αναβάθμισης των υποδομών του παραχωρηθέντος ακινήτου και εκδηλωθεί οριστική αδυναμία εύρεσης ανάλογων λύσεων, η παραχώρηση θα αρθεί πριν το πέρας της χρονικής διάρκειας αυτής. Σε περίπτωση χρηματοδότησης του έργου αναβάθμισης των υποδομών του εν λόγω κτηρίου:

Ο ∆ήμος Παγγαίου θα φέρει την ευθύνη υλοποίησης του έργου, μέχρι ολοκληρώσεως και οριστικής παραλαβής αυτού. Με την ολοκλήρωση του έργου, η λειτουργία του γίνεται από την Ιερά Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως μέσω ειδικής Προγραμματικής Σύμβασης για το θέμα.

Η Ιερά Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως θα προετοιμάσει ειδικό σχέδιο λειτουργίας της υποδομής, συμβατό με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τις ενδεχόμενες ειδικές προδιαγραφές του χρηματοδοτικού εργαλείου που θα έχει αξιοποιηθεί. Ο ∆ήμος Παγγαίου θα διατηρεί την γενική ευθύνη, συντήρησης του της υποδομής (κτηριακά) για το διάστημα που διαρκεί η παραχώρηση και οι δεσμεύσεις από το σχετικό χρηματοδοτικό εργαλείο.

Η Ιερά Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως θα διατηρεί την ευθύνη λειτουργίας της υποδομής σύμφωνα με το ειδικό σχέδιο λειτουργίας της υποδομής και την ειδική ευθύνη συντήρησης της υποδομής σύμφωνα με τις καθημερινές ανάγκες που θα προκύπτουν από τη λειτουργία αυτής. Για το σκοπό αυτό θα συναφθεί περαιτέρω μεταξύ των μερών προγραμματική σύμβαση.tilegrafima.gr