Γιατί η Ελλάδα πρέπει να αρνηθεί την έκδοση των 8 Τούρκων πραξικοπηματιών

Loading...


Του Γιώργου Θεοχάρη

Στοιχειώδεις ανθρωπιστικοί λόγοι επιβάλλουν την μη των που κατέφυγαν στην Αλεξανδρούπολη

Η Ελλάδα ήταν πάντα μία χώρα με ανθρωπιστική και δημοκρατική ευαισθησία, στην οποία βρήκαν καταφύγιο οι καταδιωγμένοι άλλων χωρών.

Η συνέχεια εδώ