Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής: Βίος – Διδασκαλία – Η Δεκάφωνος σάλπιγξ

Loading...


: “Ἐπειδή Χάριτι Θεοῦ ἀνήκουμε στούς πνευματικούς ἀπογόνους τοῦ μακαρίου Γέροντος Ἰωσήφ τοῦ Ἡσυχαστοῦ, ἄν καί ἀνάξιοι καί εὐτελεῖς, θεωρήσαμε χρέος μας τήν διοργάνωση τῶν δύο Διορθοδόξων Ἐπιστημονικῶν Συνεδρίων στήν Ἀθήνα καί τήν Λεμεσό, πού ἦταν ἀφιερωμένα στό πρόσωπο καί τό ἔργο του.

Τά Συνέδρια αὐτά ὑπῆρξαν ἐπιτυχή καί εἶχαν μεγάλη ἀπήχηση σέ ὅσους τά παρακολούθησαν. Πιστεύουμε ὅτι οἱ ἐμπεριστατωμένες εἰσηγήσεις, πού περιέχονται στά Πρακτικά αὐτά, θά ἱκανοποιήσουν τήν πνευματική δίψα τῶν ἀναγνωστῶν.

Θεωρήσαμε καλό νά ἐμπλουτισθεῖ ὁ τόμος αὐτός καί μέ μαρτυρίες προσώπων πού γνώρισαν καί εἶχαν κάποια ἐμπειρία μέ τόν Γέροντα.

Κατά εὐτυχή συγκυρία ἡ ἔκδοση τοῦ τόμου τῶν Πρακτικῶν πραγματοποιεῖται μέ τήν συμπλήρωση ἑκατόν δέκα ἐτῶν ἀπό τήν γέννηση τοῦ Γέροντος.

books.apple.comtilegrafima.gr